• 1

Wiadomoṡci

Uroczyste otwarcie LOM w Budapeszcie

26 listopada w Domu Polskim w Budapeszcie miała miejsce ważna uroczystość. Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – pan Dariusz Piotr Bonisławski – wręczył pani Annie Lang – dyrektor Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie - akt powołania na doradcę metodycznego. Uroczystość została poprzedzona lekcją pokazową pt. „Polak – Węgier: dwa bratanki” poprowadzoną przez Annę Lang i Annę Petrovics.

Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego  odbyło  się 26 listopada 2016 w Budapeszcie w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech. Połączone ono było z pokazem lekcji historii w klasach 1-4,  a następnie ze spotkaniem i prezentacją polonijnych środowisk nauczycielskich z Państwa regionów. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Pragnąc wspierać metodycznie nauczycieli szkół polonijnych, Wspólnota Polska wystąpiła z propozycją powołania Lokalnych Ośrodków Metodycznych, których zadaniem m.in. jest organizowanie i koordynacja szkoleń nauczycieli szkół polonijnych, społecznych i pozarządowych, pracujących poza granicami Polski. Jednym z takich ośrodków będzie Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech z siedzibą w Budapeszcie, która w założeniu ma skupiać i wspierać oświatę polonijną w takich krajach, jak: Rumunia, Bułgaria, Grecja, Macedonia Mołdawia, Albania, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia i Austria.

W uroczystości głos zabrała pani Ewa Rónay, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech i pani Anna Lang, lider zespołu LOM, która poinformowała obecnych o zadaniach LOM  na terenie Węgier i obszaru Półwyspu Bałkańskiego.

W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyly  przedstawicielki Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, (które otrzymały  zaproszenie od p.dyrektor): pani prezes Stowarzyszenia,Wanda J. Vujisić i pani Teresa Medojević, które prowadzą kursy j. polskiego w Bijelom Polju (p. Wanda i Teresa) i w Podgoricy (p.Wanda).

Pani Wanda w swoim wystąpieniu przedstawiła środowisko polonijne w Czarnogórze i  zapoznała obecnych z prowadzeniem kursów j. polskiego, które mają za cel promowanie języka polskiego, kultury, tradycji polskiej, a  istnieją dzięki  wspaniałej współpracy z Ambasadą RP w Podgoricy, która wspiera  takie działania. A  powstanie takiego ośrodka,  to wspaniała szansa na rozpoczęcie długofalowej współpracy ze szkołami i środowiskami polonijnymi krajów obszaru Półwyspu Bałkańskiego.To będzie również  i okazją do bliższego poznania się i podzielenia się doświadczeniami- powiedziała pani Wanda.

Zaprezentowano nam również cykl tematyczny pt. „Przyjaźń polsko – węgierska”  poświęcony obchodom 60 rocznicy rewolucji 1956 roku.

Fragment wystpienia pana Dariusza Piotra Bonisławskiego.

(...) “Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne- umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

Celem powołania Lokalnych Ośrodków Metodycznych jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie Doradców tychże ośrodków w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą”.(...)

 

porn Porn