Założenie organizacji polonijnej w Czarnogórze

Jak się to zaczęło...

Wrozmowach prowadzonych w salonach Ambasady RP w Belgradzie w 2002 roku pomiędzy JE konsuem RP Józefem Kamińskim i paniąWandąJ. Vujisić narodził się projekt powołania do życia organizacji skupiającej Polaków rozproszonych po całej Czarnogórze. Celem założenia takiej organizacji była integracja oraz pielęgnowanie i oczuwanie tożsamości narodowej Polaków mieszkających na obczyźnie -w Czarnogórze.

Pierwsze spotkanie Polaków mieszkających w Czamogórze odbyło się 8 listopada 2003 roku w małej nadmorskiej miejscowości Sutomore, w hotelu Mikśić.. W spotkaniu wzięło udział 21 osób wraz ze swoimi rodzinami. Na spotkaniu obecny był JE Józef Kamiński, konsul Ambasady RP w Belgradzie, który z całego serca poparł naszą inicjatywę —utworzenia organizacji polonijnej. W swoim wystąpieniu do obecnych na spotkaniu Polek i Polaków konsul podkreslił, te bardzo się cieszy z naszego pierwszego spotkania i ma nadzieję, że zaowocuje ono powołaniem do życia w Czarnogórze organizacji polonijnej. I doda!: nie wolno nam zapominać, kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie, które sięgają tysiąca lat. Winniśmy czuć się zawsze jedną rodziną, szczególnie na obczyżnie - jak swoi między swoimi". I tak, w Czarnogórze powstała organizacja zrzeszająca Polaków i ich rodziny pod nazwą:

 

STOWARZYSZENIE POLAKÓW ZAMIESZKAŁYCH W CZARNOGÓRZE

 

Pierwszym prezesem jednogłośnie została wybrana pani mgr Wanda J. Vujisić (Bijelo Polje), zastępcą został pan mgr inż. Zygmunt Hupka (Bar), a skarbnikiem pani Elżbieta Turković (Podgorica). W skład zarządu weszli przedstawiciele wszystkich większych miast znajdujących się na terenie Czarnogóry, i to: Krystyna Karpović Vuksanović (Bar), Teresa Medojević (Bijelo Polje), Katarzyna Nenezić (Nikśić), Stanisława Nikolić (Nikśić), Maryla dupić (Podgon.) i Teresa Tomaiević(Tivat).

Nowo wybrana prezes Stowarzyszenia podziękowała wszystkim obecnym za zaufanie i powierzenie jej tak odpowiedzialnej funkcji jaką ją obdarzono. Zapewniła wszystkich, że dołoży wszelkich starań, aby organizacja polonijna rozwijała swoją działalność zawsze pamiętając, że jesteśmy Polakami nie tylko z urodzenia ale i z wyboru - bo tam gdzie są nasze korzenie, niezależnie od wieku, błądzą nasze serca. Będąc na obczyźnie nie odcinamy się od naszego ojczystego kraju, ale czujemy się dumni będąc Polakami i zawsze będziemy o tym pamiętać. A nasze Stowarzyszenie powstało po to, aby szerzyć i promować wszystko co z Polskąjest związane, a więc ponad wszystko naszą kulturę, język, nasze zwyczaje i tradycje, nasz dowcip, piosenki, nasze zabawy.

Pani prezes w imieniu własnym, Zarządu i członków nowo powstałego Stowarzyszenia przekazała za pośrednictwem pana konsula, pozdrowienia dla wszystkich pracowników Ambasady RP w Belgradzie, na czele z JE Ambasadorem RP dr Tadeuszem Diemem oraz dla tamtejszej Polonii i redakcji biuletynu Słowo YU POLONU. Ten dzień byt bardzo ważnym i doniosłym wydarzeniem w życiu Polaków i ich rodzin mieszkających w Czarnogórze.

 

porn Porn