• 1

Wiadomoṡci

III Europejskie Forum Mediów Polonijnych.

Integracja, dialog i współpraca – oto trzy hasła, pod jakimi przebiegało III Europejskie Forum Mediów Polonijnych. W dniach 21-23 października w Warszawie i w Pułtusku mówiło się także o innowacjach, rozwoju technologii i przyszłości mediów.

Tradycyjnym organizatorem Forum było Zrzeszenie Organizacji polonijnych w Szwecji, a współorganizatorami Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, którą na konferencji reprezentował prezydent, Tadeusz Adam Pilat.

 Na konferencję przybyli zaproszeni goście: wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc, która dokonała otwarcia Forum,  minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska i ...

 Z roku na rok to spotkanie przybiera na sile i znaczeniu. Zaczęło się kameralnie, w Malmö, skąd wywodzi się Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. Potem był Sztokholm i gala w ambasadzie, a w tym roku przedstawiciele braci dziennikarskiej zgromadzili się w Warszawie, Senacie RP – miejscu szczególnym, ponieważ od tego roku ponownie to właśnie senatorowie decydują o polonijnym budżecie.

Media polonijne są jednym z sześciu podstawowych obszarów wydatkowania tych funduszy. Jak podkreślił w liście odczytanym podczas inauguracji forum marszałek Senatu Stanisław Karczewski, takie spotkania budują płaszczyznę współpracy, a także wpisują się w tradycję rozmów w Senacie, dzielenia się refleksją o sukcesach i problemach naszych rodaków zamieszkałych za granicą, niekiedy gorących dyskusji.

W Europejskim Forum Mediów Polonijnych wzięło udział ponad 50 redakcji, w tym media papierowe, portale internetowe, blogerzy, reprezentanci radia i telewizji. Przyjechali z 20 krajów Europy, od Niemiec, Litwy, Norwegii czy Anglii, gdzie społeczność polska jest wyjątkowo liczna, aż po głęboką Syberię, czy kraje tak egzotyczne jak Czarnogóra lub Rumunia.

Czarnogórę na  ww. forum  reprezentowały : pani Teresa Medojević,red. naczelna“ Głosu Polonii“ czasopisma  środowiskowego polonijnego w Czarnogórze i pani  Wanda J.Vujisić (w zastępstwie Iwony Vujisić), która reprezentowała jedyny na Europejskim Forum Mediów Polonijnych biuletyn młodzieżowy “ Wakacje z Polską“ .

Drugi dzień forum w Domu Polonii w Pułtusku rozpoczął panel poprowadzony przez prezydenta EUWP, Tadeusza Adama Pilata poświęcony zjawiskom integracyjnym w środowiskach polonijnych. Rozmawiano też o problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoją nie tylko media polonijne, ale społeczności polskie w poszczególnych krajach. Innymi ważnymi tematami poruszonymi na forum była przyszłość mediów polonijnych z naciskiem na Internet i nowe technologie, a także współpracy z Polską Agencją Prasową, którą reprezentował Artur Dmochowski.

Zostały przeprowadzone także warsztaty dotyczące tworzenia i prowadzenia portali oraz blogów. Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji przez całe forum wspominała o ważnej roli opracowanego na potrzeby dziennikarzy za granicą portalu MediaPolonijne.net, który pełni swego rodzaju funkcję polonijnej agencji informacyjnej. W czasie forum wszyscy uczestnicy dokonali rejestracji na tej platformie.  W tamtym roku mówiliśmy też o tym, jak ważne jest, by media polonijne stawały się dwujęzyczne, w tym roku widzimy, że ten apel spotkał się z pozytywną odpowiedzią części redakcji – zauważyła Sygnarek.

 III Forum Mediów Polonijnych zakończyło się zebraniem wniosków, które zostaną przedstawione odpowiednim instytucjom.

 

Foto: Michał Józefaciuk

porn Porn