• 1

Wiadomoṡci

Przyjęcie z okazji Święta Wojska Polskiego

Przedstawiciele MO i SZ Czarnogóry, korpus dyplomatyczny i wojskowy oraz Polonia byli gośćmi Ambasador Ireny Tatarzyńskiej i Attaché Obrony płk. Zbigniewa Rosińskiego na przyjęciu z okazji Święta Wojska Polskiego.

Przyjęcie zostało zorganizowane w dniu 27 września br. Gości powitała JE Ambasador Irena Tatarzyńska, która, w swoim przemówieniu nawiązała do historii i tradycji Święta Wojska Polskiego. Pani  Ambasador odniosła się również do aktualnych związków militarnych i bezpieczeństwa Polski oraz Czarnogóry w kontekście spodziewanej akcesji Czarnogóry do NATO, podkreślając uniwersalne wartości solidarności i partnerstwa.

Polonię na przyjęciu  reprezentowały panie ze Stowarzyszenia Polaków Zamieszkalych w  Czarnogórze w osobach: prezes Stowaryzsyenia Wanda J. Vujisić,  redaktor czasopisma „Głos Polonii” Teresa Medojević, Bożena Knežević i Marta Borowiec-Jokić.

porn Porn