• 1

Wiadomoṡci

Pożegnanie  Konsula RP w Czarnogórze, Agnieszki Klasy

W dniu  23 lipca br. w Ambasadzie RP w Podgoricy, Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze zorganizowało spotkanie polonijne dot. zakończenia  misji dyplomatycznej w Czarnogórze, pani Agnieszki Klasy, Konsula RP. W serdecznej atmosferze Polonia, przybyła wraz ze swoimi rodzinami,  podziękowala  p. Konsul  za jej trzyletnią, owocną  współpracę. Na spotkaniu obecna była  pani Anna Kasprzak, III sekretarz Ambasady RP w Czarnogórze oraz przedstawiciele Klubu miłośników języka  polskiego.

 

W imieniu Stowarzyszenia  Polaków w Czarnogórze, głos zabrała przewodnicząca Stowarzyszenia,   Wanda J. Vujisić, która m.in. powiedziała: (...) „Serdecznie dziękujemy pani Konsul za wartościową współpracę z czarnogórską Polonią, za wspieranie wszystkich naszych inicjatyw i zamierzeń, za obecność na wielu uroczystościach i imprezach na terenie całej Czarnogóry, a szczególnie w Bijelom Polju”.

Na zakończenie swojego wystąpienia, pani Wanda, w imieniu całej Polonii  życzyła  pani Konsul powodzenia w przeprowadzeniu kolejnych planów i zamierzeń, zdrowia, pomyślności, zarówno w życiu osobistim, jak i zawodowym. Panie Bożenka Knežević i Anita Burzanović przeczytały treść  PODZIĘKOWANIA, które zastało wręczone p. Konsul.

W swoim wystąpieniu pani Konsul,  także serdecznie podziękowała wszystkim, którzy z nią współpracowali w ciągu minionych trzech lat. Według jej oceny udało się wspólnie wiele osiągnąć.(...) „ Przez cały ten czas, starałam się towarzyszyć Państwu w realizacji różnorodnych projektów, w tym wszystkim co Państwo robicie dla Polski i dla rozwoju współpracy polsko-czarnogórskiej, chciałam, po prostu, być dobrym opiekunem  Polonii” - dodała pani konsul. Ona podziękowała również, za czas spędzony razem, za wspólne doświadczenia i życzyła Polonii  wszystkiego najlepszego w dalszej działalności na rzecz krzewienia polskości w Czarnogórze.

porn Porn