• 1

Wiadomoṡci

 

Zakończenie kursu języka polskiego

jako obcego /Poziom A1/

(Podgorica, semestr letni - 01.03 - 24.05.2024)

 

W dniu 24 maja 2024 roku w szkole "Don Bosko" w Podgoricy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom kursu. Dyplomy wręczyła pani Małgorzata Łakota-Micker, konsul RP w Podgoricy.

 

W dniu 24 maja w szkole "Don Bosko" w Podgoricy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom kursu. Dyplomy wręczyła pani Małgorzata Łakota-Micker, konsul RP w Podgoricy, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wielkie znaczenie popularyzacji języka polskiego wśród młodego pokolenia Czarnogórców i podziękowała uczestnikom za wytrwałość w nauce języka polskiego. Słowa podziękowania skierowała również do pani Wandy J. Vujisić bez której organizacja kursu nie byłaby możliwa. W tym semestrze uczestniczkami kursu w charakterze wolontariuszek były Iwona Vujisić i Wiktoria Mrowiec.

W kursie uczestniczyło 10 osób. Kurs został zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału /test pisemny i egzamin ustny/. Do testu przystąpiło 5 osób. Na zakończenie kursu (17.05.2024) wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, z analizy której wynika, że organizacja kursu i atmosfera na kursie spełniły ich oczekiwania.

W imieniu całej grupy słowa podziękowania do Pani konsul skierowała uczestniczka kursu - Irina Kapustina. W swoim wystąpieniu powiedziała: "Poznaliśmy kawałek Polski, nauczyliśmy się mówić i pisać po polsku. Chcielibyśmy pojechać do Polski (niektórzy z nas już byli), aby móc w naturalnym polskim środowisku wykorzystać wiedzę uzyskaną na kursie. Dziękujemy także za wspaniałe dyplomy, upominki i zapewniamy Panią konsul, że wszyscy tutaj obecni lubimy uczyć się języka polskiego. Pierwsze miejsce na teście jest tylko jedno, ale my dziś wszyscy zdobyliśmy to miejsce - jesteśmy prawdziwymi zwycięzcami i za to serdecznie Pani konsul dziękujemy!"

Najlepszymi na kursie byli:

1. ALEKSANDER MENSHIKOV A (95,58%) - 130 pkt.

2 . LUKA MEDIN B (94,85%) - 129 pkt.

3.  IRINA KAPUSTINA B (94,11%) - 128 pkt.

4. ANJA VUJISIĆ B (93,38%) - 127 pkt.

5. IGOR LATUSHKIN C (76,47%) - 104 pkt.


mgr Wanda J. Vujisić

  

porn Porn