• 1

Wiadomoṡci

 

20-lecie Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze

W dniu 11.11.2023 roku Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze obchodziło 20-lecie swojej działalności wraz z obchodami Narodowego święta Niepodległości. Uroczystość odbyła się w hotelu „Ramada” w Podgoricy, a zgromadziło się ponad 60 osób wraz ze swoimi rodzinami. Uroczystość była  wspaniałą okazją, aby sobie powspominać i przypomnieć piękne chwile, które minęły, ale nie zostały zapomniane.

 

Pani Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, mgr Wanda J. Vujisić, serdecznie powitała wszystkich gości, tak licznie zgromadzonych na naszym jubileuszu 20- lecia Stowarzyszenia. A najserdeczniej  powitała wiceministra spraw zagranicznych, Pana Jarosława Lindenberga wraz z małżonką, który był pierwszym szefem placówki dyplomatycznej w Czarnogórze w 2007 roku.

W sierpniu br. zaczął swoją misję dyplomatyczną w Czarnogórze nowy Pan Ambasador RP, Andrzej Papierz, któremu w imieniu wszystkich członków naszego Stowarzyszenia życzyliśmy sukcesów w pełnieniu misji dyplomatycznej w Czarnogórze, a także wspaniałej współpracy ze Stowarzyszeniem. Oklaskami powitaliśmy również panią Małgorzatę Łakotę-Micker, konsula RP w Podgoricy i jednocześnie opiekuna naszej Polonii, która zawsze otwarta jest na współpracę, a także panią Katarzynę Mielcuszną-Woźniak, II Sekretarza Ambasady RP w Podgoricy.

Głos zabrali i nasi goście, którzy docenili naszą 20-letnią pracę na obczyźnie na rzecz krzewienia polskości, dbania o naszą tożsamość, pielęgnowanie naszej  kultury, obyczajów a przede wszystkim języka ojczystego. Następnie głos zabrała pani Prezes, która m. in. powiedziała:

”Dwudziestoletnia działalność naszego Stowarzyszenia  to poważny jubileusz, który nie tylko jest powodem do dumy, ale i zobowiązuje do podejmowania nowych wyzwań w dalszej naszej pracy, bo musimy pamiętać, gdzie są nasze korzenie i skąd jesteśmy. Dzisiejszy jubileusz to najlepsza okazja, by wrócić myślami do naszych początków, do dość odległego 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy w miasteczku nadmorskim Sutomore spotkała się grupa Polaków- nas 19 osób wraz z konsulem Józefem Kamińskim (który wtedy był konsulem i dla Serbii i dla Czarnogóry) i któremu leżało na sercu, aby w Czarnogórze powstało stowarzyszenie Polaków. Założyliśmy Stowarzyszenie, kiedy w Czarnogórze nie było jeszcze Ambasady RP (otworzona w 2007 roku). Pamiętamy dobrze te czasy."

A założycielami Stowarzyszenia byli:

1.     Betić Elžbieta

2.     Bošković Gražyna

3.     Ćupić Maryła

4.     Hupka Zygmunt

5.     Hupka Barbara

6.     Janković Aleksandra

7.     Jelić Krystyna

8.     ś.p. Kadović  Halina

9.     Karpowicz-Vuksanović  Krystyna

10.  Knežević  Božena

11.  Medojević Teresa

12.  Medjedović Anna

13.  Nenezić Katarzyna

14.  Nikolić Stanislawa

15.  Peričić Marzena

16.  Turković Elžbieta

17.  ś.p. Tomaszewicz Teresa

18.  Vukadinović Iwona

19.  Vujisić J. Wanda

Wybraliśmy Zarząd i zaczęliśmy działać. Bo tylko od nas zależało jak żyjąc z dala od Ojczyzny można podtrzymywać patriotyczno- religijne więzy, które pozwalają Nam - Polakom na obczyźnie dbać o swoją tożsamość i narodową i religijną.

W skład zarządu weszli: obok mnie wybranej na prezesa, znaleźli się jeszcze: mgr inż. Zygmunt Hupka – wiceprezes (Bar), Elżbieta Turković – skarbnik (Podgorica) oraz przedstawiciele większych miast Czarnogóry: Krystyna Karpović Vuksanović (Bar), Teresa Medojević (Bijelo Polje), Katarzyna Nenezić (Nikśić), Stanisława Nikolić (Nikśić), Maryla Ćupić (Podgorica) i ś.p.Teresa Tomaśević (Tivat).

Na łamach naszych czasopism (wydano do tej pory 24 numery) ilustrujemy życie i działalność w Stowarzyszeniu, jednocześnie przypominając nam o niektórych ważnych i mniej ważnych wydarzeniach, uroczystościach i imprezach związanych z naszą Polonią w Czarnogórze i poza nią. Polonia w obiektywie na najbardziej adekwatny sposób przedstawia nie tylko Nas, ale i nasze rodziny, a przede wszystkim nasze dzieci i wnuki, bo to przecież przyszłość naszej trzypokoleniowej Wielkiej Rodziny. Jest nas obecnie 205 osób wraz z rodzinami i ciągle nas przybywa.

W ciągu tych 20 lat miały miejsce różne spotkania, wizyty z najwyższymi przedstawicielami Państwa Polskiego. W listopadzie 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda i pierwsza Dama spotkali się w Ambasadzie RP w Podgoricy z lokalną Polonią. Prezydent wręczył wysokie odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Stowarzyszenia, a Pierwsza Dama podziękowała im za zaangażowanie i promocję Polski na obczyźnie („Głos Polonii”, Nr 23/2022).

Zilustrowanie życia i działalności Polonii czarnogórskiej przedstawiamy w różnych aspektach: coroczne polskie uroczystości i tradycje religijne, do których należą-Boże Narodzenie, Wielkanoc, Narodowe  Święto Niepodległości, Święto Narodowe 3 Maja, obchody Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, dobroczynne kiermasze świąteczne, udział w obchodach rocznic naszych wielkich Polaków: J. Korczaka, Piotra Skargi, Paderewskiego, Chopina, Cz. Miłosza, w wieczorach  literackich, koncertach, wystawach...

W 100 rocznicę urodzin Miłosza (2011 r.) została wmurowana w parku Szkoły podstawowej „Marko Miljanov” w Bijelom Polju tablica pamiątkowa uwieczniająca to wydarzenie oraz został zasadzony dąb w parku szkoły, na pamiątkę tego wydarzenia. 

Wymieniliśmy tylko te najważniejsze wydarzenia związane z dwudziestoletnim dorobkiem naszego Stowarzyszenia, ale jest  ich o wiele więcej.

Dzisiaj, z perspektywy 20 lat, dokonując bilansu działalności,  to nie mogę wyjść z podziwu, że działalność Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze odbywała się i odbywa dalej w ramach pracy społecznej jej członków przy wsparciu Ambasady RP w Podgoricy.

Dwudziestoletnia działalność naszego Stowarzyszenia to poważny jubileusz, który nie tylko jest powodem do dumy, ale i zobowiązuje do podejmowania nowych wyzwań w dalszej naszej pracy na rzecz krzewienia polskości na obczyźnie.

W  2010 r. Klub studentów Młoda Polonia, działający przy Stowarzyszeniu  wydał pierwszy numer swojego biuletynu Wakacje z Polską. Były  to wspaniałe zapiski z wakacyjnych podróży do Polski i po Polsce - dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, a także dzieci czarnogórskich, które  ukończyły kurs języka polskiego.

Pierwszy kurs języka polskiego został zorganizowany w 2010 roku w Szkole podstawowej „M. Miljanov” w Bijelom Polju, który ukończyło 24 uczniów. Kurs  trwał  9 lat i ukończyło go w Bijelom Polju 299 uczniów.

Od 2014 roku kurs został przeniesiony do Podgoricy i trwa do dziś. Ukończyło go do tej pory 247 osób. Razem w Bijelom Polju i Podgoricy, na przestrzeni  13 lat, kurs  języka polskiego ukończyło  546 uczestników z czego jesteśmy dumni, bo to jedyna możliwość  w Czarnogórze, aby  poznać kulturę, tradycje, obyczaje  polskie i oczywiście nauczyć się  języka polskiego, na poziomie od A1-B1 wg standartów europejskich, czego dowodem jest dzisiejszy występ muzyczny naszych uczestników.

Po raz pierwszy w grudniu 2022 r. zorganizowaliśmy trzymiesięczne warsztaty taneczne polskich tańców ludowych (krakowiak, oberek, kujawiak i polonez), ukończyło je 19 osób.

Na zakończenie pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Ambasadzie RP za wszelką pomoc, bez której nasze Stowarzyszenie nie mogłoby istnieć oraz wszystkim konsulom i ambasadorom, którzy od 2008 r. do dziś, na przestrzeni 20 lat wykazali swój opiekuńczy stosunek i zrozumienie dla spraw Polaków mieszkających w tym kraju.

Ambasadorowie:

1.     JE Lindenberg Jarosław

1.     JE Sikorska Grażyna

1.     JE Tatarzyńska Irena

1.     JE Dmochowski Artur

2.     A teraz JE Andrzej Papierz

Konsulowie

1.     Gruk Radosław

2.     Klasa Agnieszka

3.     Kasprzak Anna

4.     Dmochowska Monika

 5.    I obecnie pani Łakota – Micker Małgorzata

 

I tak 20 lat minęło...

Miałam zaszczyt wraz z Panią konsul, wręczyć dyplomy i medale za wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w działalność naszego Stowarzyszenia. Dobrze, że byliśmy w tak szerokim gronie, bo przecież tu w Czarnogórze tworzymy jedną Wielką Polską Rodzinę .

Medalami okolicznościowymi i dyplomami z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze na podstawie DECYZJI  z dn. 28. września 2023 roku na wniosek Zarządu Stowarzyszenia za działalność i zaangażowanie w prace na rzecz  Polonii uhonorowani zostali:

Medal i dyplom okolicznościowy otrzymali:

1.     Pan Jarosław Lindenberg, Wiceminister Spraw Zagranicznych RP

2.     JE Andrzej Papierz, Ambasador RP w Czarnogórze

3.     Pani Małgorzata Łakota – Micker, Konsul RP w Czarnogórze

 

Dyplom okolicznościowy otrzymali:

1.     Pani Katarzyna Mielcuszna-Woźniak, II Sekretarz Ambasady

2.     Pani Aleksandra Lindenberg

 

Medale i dyplomy okolicznościowe otrzymali  następujący członkowie Stowarzyszenia:

1.     Bożena Knežević

2.     Krystyna Jelić

3.     Teresa Medojević

4.     Elžbieta Turković

5.     Anita Burzanović

6.     Zygmunt Hupka

7.     Ivona Vujisić

8.     Irena Šućur

9.     Marta Borowiec-Jokić

10.  Gražyna Maslovar

11.  Lucyna Radonjić

12.  Teresa Obradović

13.  Joanna Perović

14.  Aleksandra Janković

15.  Katarzyna Nenezić

16.  Gražyna Bošković

17.  Aneta Grudka

18.  Marian Camaj

19.  ś.p.Halina Kadović /Nagrodę przyjmuje Komnen Perišić/

20.  ś.p. dr Blagoje Vujisić

 

Medale i dyplomy okolicznościowe otrzymali  i nasi długoletni współpracownicy:

1.     Biljana Obradović, prof.

2.     Mila Korać, prof.

3.     dr Dušan Bugarin 

 

Wszyscy pozostali członkowie naszego Stowarzyszenia otrzymali dyplomy pamiątkowe z okazji Jubileuszu.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym, którzy w tym momencie zostali  obdarowani  schedą  polskości, to także motywacja  do  dalszej pracy na rzecz krzewienia polskiej kultury, obyczajów i oczywiście języka polskiego, a także promocja Polski w różnych jej formach i działaniach. Budujcie i dalej dobre imię Polski  poza jej granicami, tu w Czarnogórze, gdzie reprezentujemy  nasz kraj, naszą Ojczyznę-Polskę.

Głos zabrały panie Elżbieta Turković i Biljana Obdadović, które podziękowały za tak wspaniałe wyróżnienie i za wspaniałą współpracę ze Stowarzyszeniem.

Otrzymaliśmy także listy gratulacyjne od Pani ambasador Ireny Tatarzyńskiej, od Pana ambasadora Artura Dmochowskiego z rodziną iod byłej Pani konsul Agnieszki  Klasy. Serdecznie podziękowaliśmy za pamięć i gratulacje!

Pan wiceminister, JarosŁaw Lindenberg w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZA DZIAŁALNOṠĆ WZMACNIAJĄCĄ POZYCJȨ POLSKI NA ARENIE MIȨDZYNARODOWEJ nadał Pani Wandzie Vujisić Odznakę Honorową  „BENE  MERITO”, Odznakę honorową ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ otrzymało Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu własnym i Stowarzyszenia serdecznie podziękowała pani Prezes, która zapewniła wszystkich tu obecnych, że dołoży wszelkich starań aby działalność Stowarzyszenia rozwijała się w kierunku  promowania dobrego imienia Polski w Czarnogórze. Te wysokie odznaczenia motywują nas ale i jednocześnie zobowiązują do podejmowania nowych wyzwań w dalszej naszej pracy na rzecz krzewienia polskości na obczyźnie.

Jesteśmy członkami EUWP (od 2009 r.), KOP (Kongres Oświaty Polonijnej od 2018 r.), ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  od 2021 r.) i  LOM (Lokalny Ośrodek Metodyczny z siedzibą w Budapeszcie od 2018 r.).

Współpracujemy z MSZ, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Kancelarią  Senatu i Sejmu RP i oczywiście z naszą Ambasadą RP w Podgoricy, która wspiera i częściowo finansuje nasze inicjatywy i projekty, no i w końcu sama włącza się w naszą działalność polonijną za co serdecznie dziękujemy.

W związku z naszym jubileuszem życzę wszystkim członkom dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, realizacji swoich marzeń, wychowujcie swoje dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku zarówno do kraju, w którym  mieszkamy, jak i do naszej  Ojczyzny – powiedziała Pani Prezes. I dodała:

- „...Co można powiedzieć o perspektywach naszej Polonii. Chyba to, że czekamy na młodych. Bo dla naszych dotychczasowych działań motywacją był polski patriotyzm, nostalgia, chęć bycia „między  swemi”, pielęgnowanie języka i pamięci narodowej. Bo przecież istnieją „kody” zrozumiałe tylko dla nas-Polaków. Czy przyszli członkowie Stowarzyszenia, nasze dzieci i wnuki, które już nie urodziły się w Polsce i wychowały w kulturze miejscowej, będą miały takie motywy działania jak My, czy też inne, trudno dziś powiedzieć.”

Podziękowania od Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze:

Serdeczne podziękowania kierujemy  pod adresem Ambasady RP w Podgoricy, która objęła patronatem honorowym nasz jubileusz 20-lecia założenia Stowarzyszenia, na czołu z Panem  Ambasadorem Andrzejem Papierzem.

Dziękujemy naszym partnerom, bez pomocy których nasze dzisiejsze spotkanie jubileuszowe nie byłoby tak urozmaicone:

•Firma ELZAT z Tarnowa (dyr. Agnieszka Klasa, była konsul w Podgoricy i dyr. Edward Parchimowicz, którzy otrzymali medal i dyplom       okolicznościowy);

•Firma INCH z Baru (dyr. Dragan Vujačić, który otrzymał dyplom okolicznościowy);

•Firma EDIDRUK z Tomaszewa-Polska (dyr. Aneta Czarniecka-Vujačić która otrzymała medal i dyplom okolicznościowy);

•Szkoła Don Bosko z Podgoricy i dyrektor Marjan Camaj, który otrzymał dyplom okolicznościowy.

Dziękujemy także naszym uczestnikom kursu języka polskiego:

Bojanu Pekoviću i Nenadu Laloviću, którzy wykonali piosenkę o Warszawie, Amaru Čuturiću za przygotowanie prezentacji i Sarze Kočović, która utrwaliła nasz jubileusz w obiektywie.

A także i naszym paniom ze Stowarzyszenia  za pomoc w organizacji naszego jubileuszu: Teresie Medojević, Anecie Grudka, Marcie Borowiec-Jokić,  Ivonie Vujisić, Vesnie Vujisić, Elżbiecie Turković, Irenie Šućur i Anicie Burzanović.

W drugiej części naszego programu obejrzeliśmy komedię Aleksandra Fredry „Mąż i żona” w wykonaniu Teatru Krakowskiego.

 

     

 

 

porn Porn