• 1

Wiadomoṡci

 4 września 2021 roku odbyła się 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat Moralność pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Centralna uroczystość z udziałem Pary Prezydenckiej odbyła się w godz. 12.00 - 15.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie.  Kancelarię Prezydenta w organizacji akcji od początku wspiera Narodowe Centrum Kultury.

Podczas wspólnego czytania Moralności Pani Dulskiej z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy na scenie w Ogrodzie Saskim wystąpili znani artyści, a trzy znakomite aktorki wcieliły się w postać tytułowej bohaterki Anieli Dulskiej: /w interpretacji/ Grażyny Barszczewskiej, Edyty Jungowskiej, Anny Dereszowskiej.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Stanisław Skoczyński - wybitny perkusista i nauczyciel pokoleń artystów, innowator w dziedzinie instrumentacji perkusyjnej, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Autorką scenografii była Anna Mioduszewska, a nad całością wydarzenia w Ogrodzie Saskim artystyczną pieczę sprawuje reżyser Janusz Kukuła, który rolę konferansjera powierzył, podobnie jak przed rokiem, dziennikarzowi radiowemu Marcinowi Kusemu.

Moralność pani Dulskiej to popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, który na stałe wszedł do kanonu polskiej literatury. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych,a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Mimo upływu kolejnych dziesięcioleci sztuka nie traci na swojej aktualności. To ponadczasowy i uniwersalny obraz ludzkich przywar, ułomności charakteru. Dulska jako uosobienie cech powszechnie uznawanych za godne potępienia pozostaje od ponad stu lat żywym obrazem postaw społecznych aktualnych w każdym czasie i miejscu.

– To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Od premiery w 1906 roku do czasów współczesnych sztuka nieprzerwanie gości na polskich scenach. Wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Przez ponad sto lat w Polsce zrealizowano łącznie ok. 210 inscenizacji. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym obraz z 1930 roku, uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy.

Zapolska, która nie tylko zajmowała się literaturą, ale też publicystyką i krytyką teatralną, sama posiadała bogatą praktykę sceniczną, a nawet kształciła adeptów aktorstwa. Z sukcesem potrafiła więc przekuć swoje różnorodne doświadczenia zawodowe i osobiste na barwne, emocjonujące sylwetki bohaterów scenicznych, dające pole do aktorskiego popisu, a postać Dulskiej szybko stała się jedną z najważniejszych ról kobiecych w polskiej dramaturgii. Tytułową bohaterkę jej dramatu kreowały znakomite artystki, m. in. Stanisława Słubicka, Jadwiga Chojnacka, Halina Gryglaszewska, Anna Polony, Anna Seniuk, czy Magdalena Cielecka.

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej.

*  *  *

W dniu 3 września br. z inicjatywy p. Konsul RP, Moniki Dmochowskiej, w Ambasadzie RP w Podgoricy zorganizowano również Narodowe Czytanie on-line. Organizatorami byli Ambasada RP w Czarnogórze i Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze. Czytaliśmy tylko pierwszy akt, sceny od I-VI /20 stron/. Podział ról był następujący:

 Pani Dulska – Pani Wanda

Hesia – Pani Marta

Mela – Pani Iwona

Hanka – Pani Agnieszka

Dulski – Pani Aurelia

Zbyszko – Pani Monika

 Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Narodowym Czytaniu !

porn Porn