• 1

Wiadomoṡci

 Barbórka - obchody, zwyczaje związane ze świętem górników i historia.

Barbórka /dawna pisownia Barburka/, Dzień Górnika – tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, na cześć   św. Barbary z Nikomedii, patronki /górników/ dobrej śmierci i trudnej pracy.

To właśnie 4 grudnia Barbary najczęściej obchodzą swoje imieniny. Ponadto tego dnia świętują także geolodzy oraz inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.

Barbórka w tradycji górniczej rozpoczyna się poranną mszą świętą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie odbywa się uroczysty przemarsz orkiestry górniczej, która maszerując między osiedlami zamieszkanymi przez górników oraz ich rodziny, odśpiewuje swój hymn. 4 grudnia w Barbórkę organizowane są także liczne wydarzenia, m.in. występy artystyczne, koncerty, bale, uroczyste akademie, w których uczestniczą rodziny górnicze i nie tylko. W Barbórkę wręczane są także specjalne odznaczenia dla zasłużonych górników i innych pracowników przemysłu wydobywczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Foto:str.internetowa/

 W dniach poprzedzających to święto organizowane są tzw. karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem (emeryci, pracownicy firm kooperujących z kopalniami, naukowcy z wydziałów górniczych wyższych uczelni oraz osoby tam studiujące). Karczmy piwne przeznaczone dla dozoru górniczego organizowane są przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Odpowiednikiem karczmy piwnej są organizowane dla kobiet tzw. combry babskie.

Karczmy piwne, wbrew powszechnej opinii, nie mają długiej tradycji – pojawiły się na stałe w latach 80. XX wieku (wcześniej, w poprzedniej dekadzie, odbywały się tzw. spotkania gwarków przy piwie). Do tego okresu Barbórka była uroczystością religijno-rodzinną, bez zakrapianych imprez tylko dla górników. Według dr Beaty Piechy-von Schagen władze Polski Ludowej, organizując świeckie imprezy, chciały zmniejszyć ich religijny charakter.

 Również combry babskie w dzisiejszej formie to tradycja świeża, z lat 90. XX wieku, niemająca nic wspólnego z oryginałem – imprezą zapustną.

 Karczma piwna odbywa się według pewnego stałego, rytuału. Uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach, starsi (stare strzechy) oraz młodsi (młode strzechy), dzielą się na tzw. tablice lewą i prawą, współzawodniczą ze sobą na punkty, władzę nad tablicami sprawują tzw. Kontrapunkty powoływani przez Wysokie Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nieomylne. Karczma oficjalnie rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu górniczego. Podczas biesiady śpiewane są pieśni i piosenki górnicze, opowiada się dowcipy, zasłużonych nagradza się szpadami górniczymi, wręczane są również prezenty nawiązujące w jakiś sposób do śmiesznych wydarzeń mających miejsce od ostatniej biesiady.

 Górnicy podczas karczmy piwnej są obowiązkowo ubrani w mundur górniczy. Za nieprawidłowo skompletowany mundur, np. za źle dobrane skarpetki, Górnicze wysokie prezydium karze zakuciem w dyby lub wypiciem piwa z solą.

Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci górniczej zwyczajem wywodzącym się ze średniowiecza najpierw odbywa się ślubowanie, następnie ma miejsce symboliczny skok przez skórę, którą trzyma dwóch seniorów stanu górniczego oraz uderzenie szpadą po ramieniu adepta przez Lisa major, który następnie przypasowuje górnikowi skórę i w tej chwili jest przyjęty do stanu górniczego. Ta tradycja wywodzi się z uczelni górniczej w Leoben, skąd polscy studenci przywieźli ją do Galicji. Najpierw pojawiła się w Krakowie, a po II wojnie światowej na Śląsku.

 

 

 

 

 

 


 Szczegółowe informacje na temat historii  święta Górnika, można znaleźć poniżej.

Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Barborka-2020-kiedy-Dzien-Gornika-jak-sie-obchodzi-i-jaka-jest-jego-historia-DATA

                     

 

 

 

 

porn Porn