• 1

Wiadomoṡci

 

Narodowe Święto Niepodległości  to święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945. Święto to przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce 1989 roku. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec.

  Tegoroczny Dzień Niepodległości wypada w środę. To dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że w tym czasie zamknięte będą wszystkie urzędy, placówki pocztowe, galerie handlowe, supermarkety, punkty usługowo-handlowe oraz szkoły.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest niezwykle uroczyście. Na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbywają się defilady i wystąpienia z udziałem najwyższych władz państwowych, a przed grobem Nieznanego Żołnierza składa się wieńce. Dodatkowo w całym kraju organizowane są marsze, biegi, koncerty piosenek patriotycznych, jak również wykłady i inscenizacje historyczne. Jak było w tym roku z powodu epidemii ?

Więcej: https://www.radiozet.pl/

Święto Niepodległości. Zobacz jak 11 listopada świętowano przed wojną. /Archiwalne zdjęcia/

Warszawa w okresie międzywojennym. Uroczystości wojskowe upamiętniające odzyskanie niepodległości. Na zdjęciu Marszałek Józef Piłsudski i ppłk.  Józef Beck.

 /materiał Narodowego Archiwum Cyfrowego/

  W środę  Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten, jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości w 1918 r., obchodzony był od roku 1920, ale miał charakter głównie wojskowy. W Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari, a na placu Saskim w Warszawie Marszałek Józef Piłsudski dokonywał przeglądu pododdziałów, następnie odbierał defiladę. Rangę święta państwowego nadano temu dniu dopiero w 1937 roku. Zobacz na starych zdjęciach jak ten dzień świętowano w okresie międzywojennym.

 /Zobacz galerię(31 zdjęć)/

 https://kurierlubelski.pl/swieto-niepodleglosci/

 W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, redakcja Wszystko Co Najważniejsze kontynuuje akcję „Opowiadamy Polskę Światu”.

 Redakcja umożliwia wykorzystanie trzech tekstów:

 

 Jan ROKITA, „Jak różnie brzmią echa Wielkiej Wojny”.

 Fragment: "Polska zatopiona jest w historii. Dzięki niej zrozumiemy, dlaczego właśnie w Polsce żyje i pracuje przeszło milion przyjętych tu z otwartymi rękami imigrantów ukraińskich, a na szczycie Unii Europejskiej polski premier zabiega (z sukcesem) o plan rozległego wsparcia gospodarczego dla Białorusi".

 

 

  

 

Jarosław SZAREK, „ Niespożyty duch polski”.

 Fragment:  "Polska wciąż i wciąż odradzała się. Trwała niepokonana, rozwijała oświatę i naukę, gospodarcze innowacje, tworzyła sztukę. I budziła do lotu. Ileż to razy w czasie niewoli trzeba było pokonać gorycz klęski, gdy wszystkie okoliczności wskazywały, że ziszczają się słowa „finis Poloniae”?

 

 

 

 

 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI, „O demokracji między narodami. Casus Polska”.

Fragment: "Wbrew naciskom i modom płynącym z „postępowego” Zachodu, który nie zdaje sobie nawet często sprawy ze swoich problemów, tradycyjne wartości nadal cementują polskie społeczeństwo. Przywiązanie do życia rodzinnego wynikać może z wagi więzi rodzinnych w dawnej, szlacheckiej Polsce oraz z pamięci o zagrożeniach polskiej rodziny pod zaborami i w czasie ostatniej wojny i okupacji. Szacunek dla kobiet, który wyraża się w dawnym zwyczaju całowania ich w rękę, wynika z dość niezależnej roli kobiet w I Rzeczypospolitej oraz ich znaczeniu w czasie zaborów, a nawet pod panowaniem komunistów, gdy „matki Polki” dzielnie walczyły w kolejkach o zaopatrzenie domu. Umiłowanie wolności jest w Polsce szczególnie silne, jeśli zważyć, jak długo tej wolności Polakom brakowało w ostatnich dwóch stuleciach”.

Teksty publikowane równocześnie z polskim miesięcznikiem opinii Wszystko Co Najważniejsze w ramach projektu realizowanego z Instytutem Pamięci Narodowej.

 

 

 

 

 

porn Porn