• 1

Wiadomoṡci

Zapisy do  VIII  edycji  Konkursu „Być Polakiem”

Inauguracja VIII edycji Konkursu „Być Polakiem” odbyła się 30 września  2016 r., w Wiedniu. Gospodarzami inauguracji byli: pani Hanna Kaczmarczyk, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu, Ambasada RP w Wiedniu, oraz Forum Polonii w Austrii.

Na uroczystość przybyli: poseł Joanna Fabisiaka, pomysłodawczyni Konkursu, Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Krzysztof Łachmański

VIII edycja konkursu jest poświęcona emigracji, Polakom i Polonii. Ogłoszono tegoroczne tematy konkursu, które brzmią następująco:

 Grupa 6-9 lat  -  prace plastyczne

 Ważne, ciekawe zdarzenia, przygody, historie z życia mojej rodziny na emigracji.

 Grupa 10-13 lat- prace literackie

Budujemy muzeum polskie w kraju twojego zamieszkania. Jesteś kustoszem jednej z sal, jak ją urządzisz, wyposażysz? 

 Grupa 14-16 lat- prace literackie

Osobista interpretacja dwuwiersza: „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”.

Grupa 17-22 lat- prace literackie

Polonia dla Europy, świata

Grupa 12-22 lat- prace multimedialne

Regulamin oraz inne informacje o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”:

http://swiatnatak.pl/bycpolakiem/

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z tematami prac i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: Przyjazd do Polski, uroczysta gala na Zamku Królewskim, pobyt w Polsce.Termin nadsyłania prac konkursowych to 4 marca 2017roku (decyduje data stempla pocztowego).

porn Porn