• 1

Wiadomoṡci

VI  kurs języka polskiego

 (Bijelo Polje, semestr  zimowy od  15.10.- 24.12. 2016 r.).

Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze  wraz z Ambasadą RP w Czarnogórze przygotowało, zorganizowało i przeprowadziło VI kurs języka polskiego dla dzieci pochodzenia polskiego i czarnogórskiego.

 

Otwarcie kursu języka polskiego zorganizowano 15.10.2016 r. w Domu kultury „Vojislav Bulatović-Strunjo“ w Bijelom Polju w semestrze zimowym od  15.10.2016 – 24.12.2016 r. w wymierze  3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu, w każdą sobotę od 11:00 do 13:00. Sala wykładowa została udostępniona na potrzeby kursu bezpłatnie, dzięki  wstawiennictwu   pani prezes Stowarzyszenia, Wandy J. Vujisić i pani Teresy Medojević.

W kursie uczestniczyło 15 uczniów.Kurs prowadziły panie: mgr Wanda J. Vujisić i pani Teresa Medojević.

Uczestnicy otrzymali  bezpłatnie na korzystanie komplet książek - podręcznik i ćwiczenia gramatyczne do nauki języka polskiego (Uczymy się polskiego – podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców, 1.Teksty i 2. Komentarz językowy, ćwiczenia; aut.:Barbara Bartnicka,Wojciech Jekiel,Marian Jurkowski,Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski), które zwrócili po zakończeniu I semestru.

Program zajęć zaplanowany w semestrze zimowym br. został w  100% zrealizowany. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału.

Do egzaminu końcowego –I semestr - przystąpiło 15  uczniów kursu. Test składał się z 4 części: I-Tłumaczenie zdań z j.czarnogórskiego na j. polski, II-Odpowiedzi na pytania,III-Formułowanie pytań i IV-Uzupełnianie zdań dowolną treścią.

Zestaw zadań testowych miał na celu sprawdzenie kompetencji leksykalnych i gramatycznych   uczniów (zgodnie z zakresem zrealizowanych tematów).Wyniki testów były zróżnicowane i wahały się od 79 -  60 pkt. (od możliwych 84 pkt.). Analiza wyników testów pokazała, że uczniowie w dobrym stopniu opanowali umiejętności i wiedzę uzyskaną na kursie.

W dniu 24 grudnia 2016 r. w Domu kultury „Vojislav Bulatović-Strunjo“ w Bijelom Polju odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów  uczestnikom  kursu.

porn Porn