Zakończenie kursu języka polskiego w Bijelom Polju


Ambasada RP w Czarnogórze i Stowarzyszenie Polaków zamieszkałych w Czarnogórze przygotowało, zorganizowało i przeprowadziło kurs języka polskiego i czarnogórskiego /Poziom A1 - s.zimowy/.

   Otwarcie kursu języka polskiego zorganizowano 19.10.2019 r. w sali Domu kultury „Vojislav Bulatović - Strunjo" /w sali miejskiej biblioteki/ w Bijelom Polju w semestrze zimowym od 19.10 - 05.12.2019 r. w wymierze 3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu, w każdą sobotę od 13:00 do 14:30 w dwóch grupach.

   Uczestnicy otrzymali bezpłatnie na korzystanie komplet ksiąyek - podręcznik i ćwiczenia gramatyczne do nauki języka polskiego. Program zajęć zaplanowany w semestrze zimowym br. został w 100% zrealizowany. Kurs został zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału /wg. grup/.

   W kursie uczestniczyło 7 uczniów/grupa I/ i 9 uczniów/grupa II/. Razem w kursie uczestniczyło 16 osób. Kurs prowadziła pani mgr Wanda J. Vujisić.

   Do egzaminu końcowego przystąpiło 14 uczniów. Zestaw różnorodnych zadań testowych miał na celu sprawdzenie kompetencji leksykalnych i gramatycznych uczniów (zgodnie z zakresem zrealizowanych tematów). Wyniki testów były zróżnicowane i wahały się od 32,50 - 46,50 pkt. (maksymalna ilość pkt. 50 -grupa I-A1) i od 27 - 43 pkt. (maksymalna ilość pkt. 52 - grupa II - A2). Analiza wyników testów pokazuje, że uczniowie w dobrym stopniu opanowali umiejętności i wiedzę uzyskaną na kursie.

   Najlepszymi uczniami na teście byli:

 

GRUPA I /Poziom A1/ - /Maksymalna liczba punktów 50/

   1. Radojević Bogić         I miejsce  (46,50 pkt. - 93,00%)

   2. Madžgalj Irena          II miejsce (43,50 pkt. - 87,00%)

   3. Mrdak Dimitrije         III miejsce (42,50 pkt. - 85,00%)

 

GRUPA II /Poziom A2/ - /Maksymalna liczba punktów 52/

   1. Pavićević Matija             I miejsce (43 pkt. - 82,69%)

   2. Đerić Đina                   II miejsce (39 pkt. - 75,00%)

   3. Karišik Nikolina             III miejsce (38 pkt. - 73,07%)


   SERDECZNIE WSZYSTKIM GRATULUJEMY !

   Uczestnikom, pani konsul RP w Czarnogórze, Anna Kasprzak wręczyła dyplomy i drobne upominki.

   Wimieniu uczestników kursu słowa podziękowania pod adresem Ambasady RP i pani konsul Anny Kaspryak, była i opiekunem ww. kursu, skierowała Irena Madžgalj, która podziękowała za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji kursu języka polskiego.

   Wyrazy uznania i podziękowania skierowano także pod adresem lektorki pani Wandy, która już dziesiąty rok prowadzi wspaniałe zajęcia języka polskiego. Podziękowano jej za wytrwałość, za trud jaki wkłada, aby przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego posługiawania się językiem polskim.

 

 

 

 

 

porn Porn