• 1

Wiadomoṡci

Regionalna Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych na Bałkanach pod hasłem" Jak uczyć żeby  nauczyć? "odbyła się  się w dniach od 18-20 września 2015 r. w  Hotelu Tara w Budvie.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z Polski, ODN Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z Olsztyna i  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  z  Warszawy. Organizatorem tego wydarzenia w Czarnogórze był Związek Bałkańskich Organizacji Polonijnych  "Polonika Bałkanika" pod przewodnictwem prezesa Wandy J.Vujisić.Wykładowcą na Konferencji była pani prof. dr hab.Jagoda  Cieszyńska z UP  w Krakowie.

Uczestników konferencji  i zaproszonych gości  przywitała pani prezes Wanda J. Vujisić, która w swoim wystąpieniu podkreśliła  znaczaj  organizowania takich spotkań, które są potrzebne, aby zapoznać się z różnymi  środowiskami  oświatowymi na Bałkanach, z ich potrzebami  i oczekiwaniami. To także możliwość integracji i wymiany doświadczeń  dot. rozwiązań praktycznych w nauczaniu dzieci dwujęzycznych - dodała pani prezes.

Następnie głos zabrała pani Agnieszka Klasa, konsul RP w Czarnogórze, która zaszczyciła nas swoją obecnością,  poparła w pełni ideę organizowania takich spotkań na Bałkanach i  w imieniu Ambasady RP w Czarnogórze otworzyła konferencję.

Na nasze spotkanie przybyła wraz z małżonkiem,  pani Marzena Peričić, członkini Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, poetka i rzeźbiarka. Ona przedstawiła zgromadzonym drugie wydanie swojej książki „Okno mojego serca”, odrecytowała kilka wybranych wierszy, po czym zaśpiewała pieśń o matce (swojej kompozycji). Wszystkim obecnym podarowała swoją książkę wraz z dedykacją, a pani profesor otrzymała i rzeżbę z drzewa oliwkowego, jej autorstwa, przedstawiającą  „Słoneczniki”.

Wykład  inauguracyjny  „Dwujęzyczność-korzyści i zagrożenia” wygłosiła pani prof. dr hab. Jagoda  Cieszyńska. Głównymi tematami sesji warsztatowych, prowadzonych również przez panią profesor, były m.in. :

- Wpływ nauki j. polskiego na budowanie tożsamości.

- Różnice indywidualne u dzieci, a nauka j. polskiego.

- Znaczenie nauki języka macierzystego w rozwoju dziecka(emocjonalnym i

   społecznym).

- Co mówić, a czego nie mówić w relacjach z dzieckiem dwujęzycznym.

- Autyzm, ADHD- przykłady.

- Oko. Skutki lewooczności itp.

Sesje warsztatowe były bardzo intesujące, poparte przykładami – slajdami-przezroczami, dane były także i propozycje rozwiązań praktycznych. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali od pani profesor wykaz poleconych pomocy i wydawnictw.

Na zakończenie trzydniowej konferencji pani Wanda serdecznie podziękowała:

  • Pani prof.dr hab. Jagodzie Cieszyńskiej za wspaniałe sesje warsztatowe, na których mieliśmy okazję zapoznać się z   nowymi  metodami nauki czytania dla dzieci dwujęzycznych.
  • ODN Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Olsztynie, który reprezentował pan Dariusz Piotr Bonisławski, bez udziału którego ww. konferencja nie mogła się odbyć. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wspaniałą współpracę.

             Pan Piotr zadeklarował swoją pomoc w kontynuacji takich spotkań na Bałkanach i prosił

             o kontakt w celu ustalenia kolejnych, możliwych do organizacji przedsięwzięć.

  • Pani Emilii Kamińskiej z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia”Wspólnota Polska” w Olsztynie za nieocenioną współpracę w sprawach dot. organizacji konferencji.
  • MEN, które sfinansowało projekt:„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Takie i inne tego typu konferencje są nam-nauczycielom na obczyźnie, szczególnie potrzebne nie tylko w celu wymiany doświadczeń, ale również w celu integracji środowisk oświatowych na Bałkanach, na zakończenie obrad dodała  organizator  konferencji w Czarnogórze, Wanda J. Vujisić.

Na konferencji była obecna RTV  Budva. Dziennikarka z ww. televizji- Jadranka Nikić przeprowadziła wywiad z panią prof. dr hab.Jagodą Cieszyńską, panią Agnieszką Klasą, konsulem RP w Czarnogórze i z prezesem ZBOP"Polonika Bałkanika" Wandą J. Vujisić. Informacja została podana do wiadomości w dzienniku telewizyjnym w dn.18.09.2015 r.

Uczestnikami konferencji byli:

1. mgr  Wanda J.  Vujisić, prezes/org. konf.

2. mgr Jolanta Dojić, psycholog

3. mgr Marta Borowiec- Jokić, kulturolog

4. Teresa Medojević, red. czasopisma/org. konf.

5. Irena Šućur, prof. dyplomowany nauczyciel

6. Krystyna Radović, kierownik szkoły z Belgradu

7. Anna Marija-Ćišić, nauczycielka z Belgradu

8. Ivona Vujisić, spec.sci./ tłumacz

   

 

porn Porn