• 1

Wiadomoṡci

Regionalna Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego na Bałkanach pod hasłem" Jak uczyć żeby  nauczyć? "odbędzie się w dniach od 18-20. września 2015 r. w  Hotelu Tara w Budvie.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z Polski, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"  i  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  z  Warszawy. Organizatorem tego wydarzenia w Czarnogórze jest Związek Bałkańskich Organizacji Polonijnych  "Polonika Bałkanika" z siedzibą w Czarnogórze pod przewodnictwem prezesa Wandy Vujisić.

Wykładowcą na Konferencji będzie prof .dr hab.Jagoda  Cieszyńska z UP  Kraków.

Przykładowe tematy sesji warsztatowych, to:

- Dwujęzyczność - korzyści i zagrożenia

- Dwujęzyczność zrównoważona – Symultaniczna-Sekwencyjna  Nauka Czytania.

- Propozycje rozwiązań  praktycznych w nauczaniu  dzieci dwujęzychnych itp.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizację zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

porn Porn