• 1

Wiadomoṡci

Referendum w Polsce w 2015 roku

W dniu 6 września 2015 r. przeprowadzone zostało referendum ogólnokrajowe.  Głosujący odpowiedzieli w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika.

Wyniki referendum

Frekwencja w niedzielnym referendum wyniosła 7,80 proc. – podała Państwowa Komisja Wyborcza. Wyniki nie są więc wiążące, gdyż do urn poszła mniej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Do głosowania w referendum było uprawnionych 30 mln 565 tys. 826 osób; wzięło w nim udział, czyli oddało karty ważne – 2 mln 384 tys. 780 osób. Aby wyniki referendum były wiążące, do urn musiałoby pójść 15 mln 282 tys. 914 osób.

Wyniki referendum w Polsce 2015:

Na pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu”?

„TAK” odpowiedziało 78,75 proc. głosujących, to jest 1 mln 829 tys. 995 osób.

„NIE” odpowiedziało 493 tys. 935 osób.

  Z kolei na pytanie:

 „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania

   partii politycznych z budżetu państwa”?

„TAK” odpowiedziało 404 tys. 515 osób

„NIE” odpowiedziało 82,63 proc., to jest 1 mln 923 tys. 994 osób.

Na pytanie:

  „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika”?

 „TAK” odpowiedziało 94,51 proc. uczestniczących w referendum, czyli 2 mln 194 tys. 689 osób;

 „NIE”  zagłosowało 127 tys. 395.

Wiceprzewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz oceniając frekwencję powiedział, że „to jest pierwszy przypadek w historii polskich głosowań, gdzie jest tak niska frekwencja”.

porn Porn