Wiadomoṡci

  • Drukuj

Zakończenie kursu języka polskiego

/Poziom A1, A2/

(Bijelo Polje, semestr letni -   23.02 – 01.06.2019 r.).

Ambasada RP w Czarnogórze i  Stowarzyszenie Polaków zamieszkałych w Czarnogórze  przygotowało, zorganizowało i przeprowadziło kurs języka polskiego jako obcego  dla dzieci pochodzenia polskiego i czarnogórskiego /Poziom A1 i A2/.

 

Otwarcie kursu języka polskiego zorganizowano 23.02.2018 r. w sali Domu kultury „Vojislav Bulatović-Strunjo“ w Bijelom Polju w semestrze letnim od 23.02. - 01.06.2019 r. w wymierze  3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu, w każdą sobotę od 10:30 do 13:00. Zajęcia odbywały się w  dwóch grupach: grupa I początkująca /Poziom A1 / i grupa II  -  zaawansowana /Poziom A2/. Sala wykładowa została udostępniona na potrzeby kursu bezpłatnie.

Uczestnicy otrzymali  bezpłatnie na korzystanie komplet książek - podręcznik i ćwiczenia gramatyczne do nauki języka polskiego (Uczymy się polskiego – podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców, 1.Teksty i 2. Komentarz językowy, ćwiczenia;aut.: Barbara Bartnicka,Wojciech Jekiel,Marian Jurkowski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski), które zwrócili po zakończeniu semestru letniego.

Program zajęć zaplanowany w semestrze letnim  br. został w  100% zrealizowany. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału/ wg. grup/.

W kursie uczestniczyło 8 uczniów/grupa I/ i 14 uczniów /grupa II/. Razem w kursie uczestniczyło 22 osoby. Kurs prowadziła pani mgr Wanda J. Vujisić

Do egzaminu końcowego przystąpiło 15  uczniów. Zestaw różnorodnych zadań testowych miał na celu sprawdzenie kompetencji leksykalnych i gramatycznych uczniów (zgodnie z zakresem zrealizowanych tematów).Wyniki testów były zróżnicowane i wahały się od 32,50 - 47 pkt. (maksymalna ilość pkt. 50 -grupa I-A1) i od 78 -92 pkt.(maksymalna ilość pkt.112 – grupa II-A2). Analiza wyników testów pokazuje, że uczniowie w dobrym stopniu opanowali umiejętności i wiedzę uzyskaną na kursie (rezultaty testów w zał).

Najlepszymi uczniami na teście byli:

GRUPA  I /Poziom A1/  -  Maksymalna liczba punktów 50/

Joksimović Vanja              I miejsce   (47 pkt. – 94,00 %)

Radojević  Bogić               II miejsce  (46,50 pkt. – 93,00 %) 

Mrdak Domitrije              III miejsce  (43,50 pkt. – 87,00%)

 

GRUPA  II /Poziom A2/  Maksymalna liczba punktów 112/

Karišik Nikolina                       I miejsce  (94 pkt. – 83,92 %)

Đerić  Đina                               II miejsce  (93 pkt. – 83,03%) 

Matija Pavićević                     III miejsce  (92 pkt. – 82,14%)

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Uczestnikom,   pan Ryszarda Michalski, konsul RP w Czarnogórze, wręczył  dyplomy i drobne upominki.

W imieniu uczestników kursu słowa podziękowania  pod adresem Ambasady RP i pana konsula Ryszarda Michalskiego, który był i opiekunem ww. kursu, skierowała Irena Madžgalj, która  podziękowała  za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji  kursu  języka polskiego.

Wyrazy uznania i podziękowania skierowano także pod adresem   lektorki pani Wandy, która już dziewiąty  rok prowadzi wspaniałe zajęcia  języka polskiego. Podziękowano jej  za wytrwałość, za trud jaki wkłada, aby  przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego  posługiawania się językiem polskim.