• 1

Wiadomoṡci

Zakończenie I i II edycji  kursu  języka

polskiego dla Czarnogórców

/Poziom A1 i A2/

( Podgorica, semestr letni -  15.03. - 24.05.2019 r.)

Spotkanie w Ambasadzie RP w Podgoricy w dniu 24  maja  2019 roku stanowiło zamknięcie I i II edycji  kursu  języka polskiego.Grupa Czarnogórców-miłośników języka polskiego  uczyła się go  bezpłatnie dzięki środkom z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP.

Zajęcia odbywały się w każdy piątek w kościele katolickim w Podgoricy, a prowadziły je wykwalifikowane działaczki polonijne – mgr Wanda J.Vujisić i mgr Marta Borowiec-Jokić.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: gr.I/początkująca/ – Poziom A1 i gr.II /zaawansowana/-Poziom A2.

Uczestnicy otrzymali  bezpłatnie na korzystanie komplety materiałów przygotowanych przez lektorki. Program zajęć zaplanowany w semestrze letnim br. został w  100% zrealizowany. W kursie uczestniczyło 9 osób /grupa I/ i 8 osób /grupa II/- razem 17 osób. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału /wg. grup/.

Do testu końcowego z grupy I /A1/ przystąpiło 4 osoby, a z grupy II/A2/ 5 osób, tzn. że  9 osób pomyślnie  ukończyło kurs języka polskiego w semestrze letnim 2019 r.

Najlepsze rezultaty na teście osiągnęli:

 Grupa I /A1/ - Wanda J. Vujisić /maks.liczba pkt.46/

Labudović Tamara   -  46 pkt./100%/   -  I miejsce

Minić  Bojan             -  46 pkt./100%/   -  I miejsce

Gogić Ljiljana            -  37 pkt./80,43%/-  II miejsce

 

Grupa I /A1/- Marta Borowiec-Jokić/maks.liczba pkt.66/

Labudović Tamara   -  66 pkt./100%/          -  I miejsce

Minić  Bojan             -  64,50 pkt./97,73%/   -  II miejsce

Gogić Ljiljana            -  57,50 pkt./ 87,12%/  -  III miejsce

 

 Grupa II /A2/ Wanda J. Vujisić /maks.liczba pkt.75/

Šušanj  Jelena            - 72 pkt./96%/   -  I miejsce

Terić Marijana           - 72 pkt./96%/   -  I miejsce

Ražnatović  Miloš      - 68 pkt./90,96% - II miejsce

 

Grupa II /A2/- Marta Borowiec-Jokić/maks.liczba pkt.101/

Šušanj  Jelena            - 99,50 pkt./98,51%/   -  I miejsce

Ražnatović  Miloš      - 99,50 pkt./98,51%/   -  I miejsce

Janjušević  Slaviša     - 93,00 pkt./92,08 %/  -  II miejsce

 

Najlepszymi uczestnikami kursu I i II edycji zostali :

A1

Labudović Tamara     -  I miejsce

Minić  Bojan               -  II miejsce

Gogić Ljiljana              -  III miejsce

 A2

 1.Šušanj  Jelena           -  I miejsce

 2.Ražnatović  Miloš     - II miejsce

 3.Terić  Marijana          - III miejsce

Na zakończenie kursu (10.05 i 17.05. 2019 r.) wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, z analizy której  wynika, że organizacja kursu i atmosfera na kursie spełniły ich oczekiwania, a  zastosowane metody pracy  przez  wykładowców aktywizowały ich do udziału w zajęciach i do samodzielnego wykonywania prac domowych. Uczestniczeniem w kursie kształtowali swoje zdolności językowe, które zdobyli  już wcześniej.

Wg. nich tematyka zajęć była ciekawa, wykazali zadowolenie z uczestnictwa w kursie i ze sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców, który był przystępny i zrozumiały. Wzrósł także ich poziom wiedzy z języka polskiego, jak widać z ankiety, a  materiały dydaktyczne otrzymane od wykładowców będą im przydatne w  konwersacjach w języku polskim, w bezpośrednich spotkaniach  z Polakami, i nie tylko – tak  to skomentowali. Pragną polecić kurs języka polskiego swoim kolegom i przyjaciołom, których interesują zwyczaje, tradycje, historia Polski i którym język polski jest bliski.

W dniu 24 maja 2019 r. w Ambasadzie RP w Podgoricy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród najlepszym   uczestnikom  kursu. Dyplomy wręczyła pani Anna Kasprzak, II Sekretarz ds. polityczno-ekonomicznych,, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wielkie znaczenie popularyzacji  języka polskiego   wśród  młodego pokolenia Czarnogórców i podziękowała uczestnikom kursu za wytrwałość w nauce języka polskiego. Słowa podziękowania skierowała również do lektorek, bez których organizacja kursu nie byłaby możliwa.

W imieniu uczestników kursu słowa podziękowania  pod adresem Ambasady RP, ambasadora RP Artura Dmochowskiego i  pani  Anny Kasprzak, II sekr. Ambasady RP w Czarnogórze  skierował Miloš Ražnatović. On podziękował Ambasadzie RP za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji  kursu  języka polskiego. Szczególne podziękowania skierował pod adresem pani Anny Kasprzak, II sekr. Ambasady RP w Czarnogórze, która była i opiekunem ww. kursu

Wyrazy uznania i podziękowania skierował także pod adresem  wykładowczyń – pani Wandy i pani Marty, które już szósty   rok prowadzą wspaniałe zajęcia  języka polskiego. Podziękował im za wytrwałość, za trud jaki wkładają, aby  przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego  posługiawania się językiem polskim..

Bardzo serdecznie podziękowano także i   przedstawicielowi z Centar za obrazovanje i odgoj Don Boško w kościele katolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku, Don Janezu Mirteku za bezpłatne wynajęcie sali lekcyjnej, co jest wyrazem dobroci i sympatii w promowaniu języka polskiego wśród młodych Czarnogórców, i nie tylko.

porn Porn