• 1

Wiadomoṡci

Kartki wielkanocne dla powstańców

W Bijelom Polju, w Domu kultury, 23 marca br. odbyła się uroczystość, na której obecny był JE Artur Dmochowski, Ambasador RP w Podgoricy wraz z małżonką. Powodem uroczystości był konkurs pt.” Wielkanocna kartka dla powstańca warszawskiego”, który zorganizowała Ambasada RP w Czarnogórze wraz ze Stowarzyszeniem Polaków.

 

   Inicjatorem ze strony Ambasady RP była małżonka ambasadora, dr Monika Dmochowska, a ze

   strony Stowarzyszenia mgr Wanda J. Vujisić, prowadząca kurs języka polskiego w Bijelom

   Polju. Kartki wielkanocne wykonały dzieci z Bijelog Polja, Nikšića i Podgoricy dla powstańców

   warszawskich, którzy walczyli za Niepodległą Polskę w czasie II wojny światowej. Najstarszym

   jeszcze żyjącym powstańcem jest płk Kazimierz Klimczak, który w lutym tego roku ukończył

   105 lat.

Uroczystość  otworzyła Wanda J. Vujisić, prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, która powitała gości, uczniów kursu i długoletnie współpracownice Stowarzyszenia – p. Teresę Medojević, Milę Korać i Biljanę Obradović.

Ambasador RP w swoim wystąpieniu podkreślił, że w Czarnogórze mieszka nieliczna grupa Polaków, ale są oni bardzo aktywni, w prężnie działającym od 2003 r. Stowarzyszeniu, które pielęgnuje polską kulturę, tradycję i język polski. Małżonka pana ambasadora dodała, że kartki wielkanocne  połączyły  piękno z pożytecznym. Pan Abaz Dizdarević, przewodniczący Parlamentu w Bijelom Polju, zwrócił uwagę, że jest to dobra okazja, aby dowiedzieć się  więcej o tym przyjacielskim państwie.  

Ambasador RP i jego małżonka wręczyli  uczniom  upominki za trud,  który  włożyli w wykonanie wielkanocnych kartek, a  Irena Madžgalj w imieniu wszystkich uczestników kursu serdecznie podziękowała za upominki.

Uczniowie kursu języka polskiego przygotowali krótki program w języku polskim, a Milena i Lana  stworzyły wspaniałą atmosferę tego spotkania,przedstawiając się utworami muzycznymi na skrzypcach i flecie.

Uczestnicy kursu języka polskiego wręczyli panu ambasadorowi obraz noblisty, Czesława Miłosza,  który wykonał Anđeljko Obradović, uczestnik kursu.

Uroczystość została sfilmowana i będzie emitowana na polskiej telewizji – kanał TV POLONIA.

porn Porn