• 1

Wiadomoṡci

Zakończenie IX edycji kursu języka polskiego

/Poziom A1, A2/

(Bijelo Polje, X semestr zimowy od  20.10 – 15.12.2018 r.).

 

W Bijelom Polju 15.12.2018 r. zakończono  IX edycję kursu  języka polskiego  jako obcego  dla dzieci pochodzenia polskiego i czarnogórskiego /Poziom A1, A2/, która była zorganizowana przez  Ambasadę RP w Czarnogórze i  Stowarzyszenie Polaków.

 

Zajęcia odbywały się w Domu kultury „Vojislav Bulatović-Strunjo“ w Bijelom Polju w semestrze zimowym od 20.10. -15.12.2018 r. w wymierze  3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu, w dwóch grupach: grupa I  -  zaawansowana /Poziom A2/ i grupa II początkująca /Poziom A1 /.

W kursie uczestniczyło 25 osób / grupa I - 16 uczniów  i grupa II - 9 uczniów/. Kurs prowadziły panie: mgr Wanda J. Vujisić i pani Teresa Medojević.

Program zajęć zaplanowany w semestrze zimowym  został w  100% zrealizowany. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału/ wg. grup/. Do egzaminu końcowego przystąpiło 16  uczniów. Zestaw różnorodnych zadań testowych miał na celu sprawdzenie kompetencji leksykalnych i gramatycznych uczniów. Analiza wyników testów pokazuje, że uczniowie w dobrym stopniu opanowali umiejętności i wiedzę uzyskaną na kursie.

Najlepszymi uczniami na teście byli:

GRUPA  I

Husović  Nina                     I miejsce  (94 pkt. – 83,92 %)

Popović Aleksandra          II miejsce  (93 pkt. – 83,03%) 

Matija Pavićević               III miejsce  (92 pkt. – 82,14%)

 

GRUPA  II

Raonić  Nikolina               I miejsce  (40 pkt. – 76,92 %)

Radojević  Bogić               II miejsce  (34 pkt. – 65,38%) 

Smolović  Anđela             II miejsce  (34 pkt. – 65,38%)

Kovačević  Orhan             III miejsce  (33 pkt. – 63,46%)

Pan Ryszard Michalski, konsul RP w Czarnogórze, wręczył  wszystkim  dyplomy i drobne upominki. W imieniu uczestników kursu słowa podziękowania  pod adresem Ambasady RP i pana konsula Ryszarda Michalskiego, który był i opiekunem ww. kursu, skierowała Nina Husović, która  podziękowała  za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji  kursu  języka polskiego.

Wyrazy uznania i podziękowania skierowano także pod adresem  wykładowczyń – pani Wandy i pani Teresy, które już ósmy  rok prowadzą wspaniałe zajęcia  języka polskiego. Podziękowano im za wytrwałość, za trud jaki wkładają, aby  przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego  posługiawania się językiem polskim.

porn Porn