Wiadomoṡci

  • Drukuj

Zakończenie I edycji kursu języka polskiego

jako obcego  dla   Czarnogórców /Poziom A1/

( Podgorica, semestr zimowy – 12.10 - 14.12.2017 r.)

W dniu 14 grudnia  2017 r. w Ambasadzie RP w Podgoricy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród najlepszym   uczestnikom I edycji kursu języka  polskiego jako obcego dla Czarnogórców.

 W dniu 14 grudnia  2017 r. w Ambasadzie RP w Podgoricy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród najlepszym   uczestnikom I edycji kursu języka  polskiego jako obcego dla Czarnogórców. Dyplomy wręczyła pani Anna Kasprzak, II Sekretarz ds. polityczno-ekonomicznych, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wielkie znaczenie popularyzacji  języka polskiego   wśród  młodego pokolenia Czarnogórców i podziękowała uczestnikom kursu za wytrwałość w nauce języka polskiego. Słowa podziękowania skierowała również do lektorek, bez których organizacja kursu  byłaby niemożliwa.

Kurs prowadziły wykwalifikowane działaczki polonijne – mgr Wanda J.Vujisić i mgr Marta Borowiec-Jokić. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału.  Analiza wyników testów pokazuje, że uczestnicy  w dobrym stopniu opanowali umiejętności i wiedzę uzyskaną na kursie.

Najlepsze rezultaty na teście osiągnęli :

1. Šušanj  Jelena         -96,94 %

2. Kalezić  Dragana     -96,41%

3. Ražnatović  Miloš   -94,07 %

Na zakończenie kursu wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, z której wynika, że organizacja kursu i atmosfera na kursie spełniły ich oczekiwania, a  zastosowane metody pracy  przez  lektorki aktywizowały ich do udziału w zajęciach i do samodzielnego wykonywania prac domowych. Uczestniczeniem w kursie kształtowali swoje zdolności językowe.Wg. nich tematyka zajęć była ciekawa, wykazali zadowolenie z uczestnictwa w kursie i ze sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców, który był przystępny i zrozumiały. Wzrósł także ich poziom wiedzy z języka polskiego, jak widać z ankiety, a  materiały dydaktyczne otrzymane od wykładowców będą im przydatne w  konwersacjach w języku polskim, bezpośrednich spotkaniach  z Polakami, i nie tylko – tak  to skomentowali. Pragną polecić kurs języka polskiego swoim kolegom i przyjaciołom, których interesują zwyczaje, tradycje, historia Polski i którym język polski jest bliski.

W imieniu uczestników kursu słowa podziękowania  pod adresem Ambasady RP w Czarnogórze skierował  Miloš  Ražnatović. On podziękował Ambasadzie RP za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji  kursu  języka polskiego. A szczególne podziękowania skierował pod adresem pani Anny Kasprzak, II sekr. Ambasady RP w Czarnogórze, która była i opiekunem ww. kursu.

Wyrazy uznania i podziękowania skierował także pod adresem  lektorek– pani Wandy i pani Marty, które już od kilku lat prowadzą wspaniałe zajęcia  języka polskiego. Podziękował im za wytrwałość, za trud jaki wkładają, aby  przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego  posługiawania się językiem polskim. „Sjajan kurs! Atmosfera odlična! Profesorice Wanda i Marta su sjajne (Wspaniały kurs! Fantastyczna atmosfera! Lektorki p.Wanda i p.Marta są wspaniałe.)! ” - tak napisali w ankiecie ewaluacyjnej.

Bardzo serdecznie podziękowano także i   przedstawicielowi z Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko w kościele katolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku, Don Janezu Mirteku za bezpłatne wynajęcie sali lekcyjnej, co jest wyrazem dobroci i sympatii w promowaniu języka polskiego wśród młodych Czarnogórców, i nie tylko