Wiadomoṡci

  • Drukuj

Piętnaście lat minęło...

Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze  obchodziło 15 lat działalności. Uroczystość odbyła się 10 listopada br. w Ambasadzie RP w Podgoricy.

Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości zbiegła się z piętnastoleciem działalności Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze.

 

Stowarzyszenie  Polaków w Czarnogórze obchodziło 15 lat działalności. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie RP w Podgoricy.

Część  oficjalna  uroczystości.

Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości zbiegła się z piętnastoleciem działalności Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze.

Z tej okazji 10 listopada br.w gościnnych progach Ambasady RP w Podgoricy zorganizowano wspaniałą podwójną uroczystość.W  pięknym salonie ambasady zgromadziło się ponad 50 osób – członków naszego Stowarzyszenia  wraz ze swoimi rodzinami. Miło było nas widzieć w tak licznym gronie.

Po wysłuchaniu hymnu polskiego i czarnogórskiego  oficjalnego otwarcia uroczystości jubileuszowych dokonał JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Podgoricy, Artur Dmochowski. W swoim wystąpieniu  serdecznie powitał Polonię tak licznie przybyłą na uroczystość  jubileuszu organizacji.  Życzył  Polonii, aby i dalej, jak i dotychczas, prężnie działała, promowała Polskę, podtrzymywała swoją tożsamość narodową i wychowywała swoje dzieci i wnuki w duchu patriotyzmu i szacunku zarówno do kraju w którym mieszka, jak i do naszej Ojczyzny.

Następnie głos zabrał pan Konsul RP,  Ryszard Michalski, opiekun Polonii, który m.in. powiedział: „(...)Nie można przecenić lat poświęconych dla utrzymania polskości, dla pracy z młodzieżą i utrzymaniem kultury i języka polskiego w niełatwych czasem okolicznościach. Macie Państwo jakby dwa życia: jedno z sercem i korzeniami, drugie obecne z rodzinami i nową ojczyzną.”

Przyjmijcie Państwo podziękowania i życzenia od Pana Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, reprezentowanego przez Sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pana Adama Kwiatkowskiego, Kierownictwa DWPPG MSZ, całej Ambasady RP w Podgoricy za okazane serce dla Polski i Czarnogóry i całe Wasze zaangażowanie.

Za wkład pracy  na rzecz Stowarzyszenia, szczególnie zasłużonych członków uhonorowano

medalami  z okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i 15-lecia Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze. Medale i dyplomy okolicznościowe z rąk pana Ambasadora RP i Pana Konsula RP otrzymali:

Vujisić J. Wanda, Knežević  Bożena, Medojević Teresa, Kadović  Halina, Hupka Zygmunt ,

Maslovar  Grażyna,  Radonjić Lucyna, Burzanović  Anita, Obradović  Teresa, Vujisić  Iwona, Šućur Irena, Peričić Marzena i Marta Borowiec – Jokić. 

Jako dodatkowe wyróżnienie otrzymaliśmy i LAPTOP ufundowany przez Ambasadę RP w Podgoricy.

W imieniu  wszystkich wyróżnionych serdecznie podziękowała pani Wanda J. Vujisić, prezes  Stowarzyszenia, która w swoim wystąpieniu powiedziała: „(...)Medale i dyplomy, które dziś  otrzymaliśmy motywują nas do dalszego działania, do podejmowania nowych wyzwań w dalszej  pracy na rzecz  krzewienia  polskości na obczyźnie.”

Podkreśliła także ogromną rolę Ambasady RP, która włącza się w działalność polonijną Stowarzyszenia, wspierając  nasze inicjatywy, finansując nasze różne przedsięwzięcia dot. pielęgnowania tożsamości narodowej, naszych tradycji, a szczególnie w pielęgnowanie języka ojczystego. Panu konsulowi RP, Ryszardowi Michalskiemu i pani Annie Kasprzak, II Sekr. Ambasady RP, pani prezes wręczyła plakiety z podziękowaniem za wspaniałą współpracę ze Stowarzyszeniem.

Na zakończenie pani Wanda powiedziała, że  piętnastoletnia  działalność  naszego Stowarzyszenia  to poważny jubileusz , który nie tylko jest powodem do dumy, ale to dobra okazja do podsumowania naszej dość  bogatej działalności, na którą  składają się nasze osiągnięcia, wspólnie spędzone chwile na obczyźnie, dokąd zaprowadził nas los  i  wspomnienia, które należy ocalić od zapomnienia, bo żyjąc  z dala od Ojczyzny można  łatwo się zagubić ... To także sukces nas wszystkich, bo przecież wszystkich nas łączy POLSKA!

Część artystyczna uroczystości  i przyjęcie.

W części artystycznej wystąpili nasi najmłodsi: Ania Vujisić z recytacjami: „Michałek” i „Ojczyzna”, a  Sasza Obradović z wierszem „ Flaga” przy akompaniamencie  Andrey Janković.  Na uroczystości usłyszeliśmy i Lorenę  Janković,  która wykonała   piosenkę „Bylam różą”.

Marzena Peričić uświetniła nasz jubileusz recytując wybrane wiersze ze swojego tomiku  /Okno mojego serca/- „Ojczyzna” i „Matka”.

Na przyjęciu zorganizowanym przez Ambasadę słychać było rozmowy POLSKO – POLSKIE.

Przeżywaliśmy  wspólnie to jeszcze raz  ale nie dziesięciolecie, a piętnastolecie! Jak ten czas szybko leci, a my wciąż jesteśmy razem, jak Wielka Polska Rodzina w Czarnogórze, która musi pamiętać skąd się wywodzi i gdzie są jej korzenie.