• 1

Wiadomoṡci

Inauguracja  nowego kursu języka polskiego – Poziom A-1

(Podgorica, semestr zimowy  od  12.10 – 14.12. 2018 r.)

W Ambasadzie RP w Podgoricy 12 października  br. miała miejsce inauguracja  nowego kursu języka polskiego – Poziom A-1. Program kursu będzie obejmował zagadnienia zawarte na poziomie A-1 wg. standardów europejskich.

Kursantów w Ambasadzie powitała Anna Kasprzak, II sekretarz Ambasady RP, życząc im „ (...) wytrwałości i sukcesów w nauce języka polskiego, podkreśliła, że jest to język kraju dumnego, dynamicznie się rozwijającego, z bogatą historią i otwartymi ludźmi. Dodała przy tym, że znajomość języka kraju, który się odwiedza, czy to prywatnie, czy zawodowo, ułatwia kontakty oraz znosi bariery.”
Kurs zorganizowała Ambasada RP wraz ze Stowarzyszenie Polaków  w Czarnogórze.


Kurs będzie się odbywał się w szkole językowej – Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko w kościele katolickim pw. Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku w semestrze zimowym od  12.10 – 14.12. 2018 r. w liczbie 3 godzin lekcyjnych, raz w tygodniu, w każdy piątek od 17:00 do 19:00. Na kurs zgłosiło się 12  osób, których zainteresowanie Polską i językiem polskim wynika ze względów zawodowych, prywatnych, a także hobbystycznych.


Zajęcia będą prowadzone przez lektorki, które już od kilku lat nauczają Czarnogórców języka polskiego – mgr Wandę J.Vujisić  i mgr  Martę Borowiec-Jokić.
Na zakończenie  spotkania uczestnicy otrzymali  bezpłatnie na korzystanie komplet książek - podręcznik i ćwiczenia gramatyczne do nauki języka polskieg oraz publikacje promujące Polskę.

porn Porn