Wiadomoṡci

  • Drukuj

Promocja poezji patriotycznej ks. Wojciecha Zasady /ps.Don Adalberto/

W siedzibie Ambasady RP w Podgoricy 11 października 2018 r. odbyła się promocja tomiku wierszy ks. Wojciecha Zasady /ps.Don Adalberto/„ Autoportret z Ojczyzną”. Promocja została połączona z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości..

 

Poezja, pochodzącego z Hrubieszowa ks. Wojciecha, została przetłumaczona na język czarnogórski/tłumaczenie: mgr Wanda Vujisić i dr Blagoje Vujisić -  główni twórcy powstania tego tomiku Dwujęzyczny tomik poezji patriotycznej powstał w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Hrubieszowem,a Miastem Bijelo Polje w Czarnogórze, Ambasadą Polską w Podgoricy oraz Stowarzyszeniem Polaków w Czarnogórze.

Zbiorek  wierszy to poemat o wierze, patriotyźmie i ludzkości, prawdziwego wierzącego, patrioty i humanisty ks. Wojciecha  Zasady. Poeta ma szeroki zakres tematów, o których  pisze, a to są:  Ojczyzna,  znane  miejsca, ludzie i pojęcia związane z Ojczyzną (liryczny język polski, w którym  wyrażane są piękne myśli, Bałtyk, Kraków, Chopin, Bolesław Prus, Dzień Niepodległości, Dzień flagi, polonez, matka...). Wydarzenie koncentrowało się wokół recytacji wybranych wierszy w obu językach (po polsku odczytał je autor, natomiast po czarnogórsku Blagoje Vujisić) oraz zaznajomieniu miejscowego środowiska literackiego z życiem i twórczością Dona Adalberto.Wiersze były recytowane przy akompaniamencie Andrey Jankowić.

Program  prowadziła Iwona  Vujisić.

Gośćmi wieczoru byli przedstawiciele miejscowych środowisk literackich, mediów, Polonii, Kościoła Katolickiego oraz władz Bijelo Polja.

Kilka słów o promocji / fragmenty przemówienia ks. Don Adalberta/

„Szanowni Państwo, obecnie uczestniczymy w wydarzeniu, które pięknie wpisuje się w obchody tego wspaniałego, wiekowego jubileuszu. Jako skromny poeta czuję się tutaj szczególnie wyróżniony, ponieważ wiersze z mojego zbioru poezji „Autoportret z Ojczyzną” zostały przetłumaczone przez Państwa Wandę i Blagoje Vujisić na język czarnogórski, a powstały w ten sposób i wydany w tym roku dwujęzyczny tomik stał się przyczynkiem naszego spotkania w siedzibie Ambasady RP w Podgoricy.

 Będąc autorem tomiku, pragnę wyjaśnić, że zawarte w nim utwory poetyckie zostały napisane w dość dużej przestrzeni czasowej. Najstarsze z nich pochodzą z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy jeszcze byłem na studiach w Rzymie,  a Polska, w której panował reżim komunistyczny, była zamknięta za „żelazną kurtyną”. W mojej poezji starałem się ukazać nie tylko piękno ojczystego krajobrazu, rodzime tradycje, wybitnych Polaków, wreszcie tęsknotę za Ojczyzną, lecz także problemy i wyzwania przed którymi Polska stoi obecnie. Tomik ten jest swoistą syntezą moich wnikliwych refleksji o wartościach najwyższych i zarazem głosem mojego serca.

 Chciałbym wyrazić wdzięczność Państwu Wandzie i Blagoje Vujisić za inicjatywę i za trud przetłumaczenia moich utworów. To dzięki nim poezja o Polsce będzie mogła dotrzeć do odbiorców bratniej narodowości czarnogórskiej, która także może poszczycić się bogatą historią i umiłowaniem nade wszystko niepodległości.

 Dziękuję przybyłej ze mną z Polski Przewodniczącej Rady Miasta Hrubieszowa Annie Świstowskiej, która zrealizowała wydanie tomiku w wersji polsko-czarnogórskiej oraz zorganizowała jego patriotyczną promocję z udziałem gości z Czarnogóry w moim rodzinnym mieście.

Wyrazy wielkiej wdzięczności kieruję do Pana Ambasadora RP w Podgoricy, Artura Dmochowskiego, za otwartość i zaproszenie mnie na promocję do siedziby Ambasady, gdzie możemy wszyscy przeżywać te wspaniałe chwile.

 Dziękuję Pani Sekretarz ds. polityczno-ekonomicznych, Annie Kasprzak, za logistyczne zorganizowanie mojego pobytu w Czarnogórze i aktywne zaangażowanie się w dzisiejsze uroczystości.

Dziękuję wszystkim, którzy najdrobniejszym gestem przyczynili się do naszego świętowania oraz wszystkim tutaj obecnym za przybycie. „