Wiadomoṡci

  • Drukuj

III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej w Krakowie

Do Krakowa przyjechali przedstawiciele oświatowych środowisk polonijnych i polskich działających za granicą, by wziąć udział w III Zjeździe Kongresu Oświaty Polonijnej, który trwał od 29 czerwca do 2 lipca br,. Zjazd otworzyła zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. Uczestnicy spróbowali  podsumować pracę dotychczasowych władz organizacji, a także ocenić stan nauczania polskiej młodzieży na obczyźnie.

 

W trzecim  zjeździe KOP-u uczestniczyli przedstawiciele polskich i  polonijnych  organizacji oświatowych działających w  Australii,  Belgii, Białorusi, Brazylii, Czarnogórze, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii,  Irlandii Północnej, Kanadzie, Kazachstanie, Niemczech, Norwegii, Włoszech,  Rosji, Stanach Zjednoczonych,  Szwecji,Wielkiej Brytanii oraz na Litwie i Ukrainie.

W inauguracji zjazdu uczestniczyli:  Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,  Zastępca Prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król, Senator RP Jerzy Fedorowicz,  Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Seroczyński oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Sebastian Kęcik.

Wieczorem uczestników zjazdu gościł na uroczystym bankiecie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który objął patronat nad tegorocznym zjazdem.

Spotkania organizowane przez Kongres Oświaty Polonijnej są zawsze okazją do integracji środowiska zaangażowanego w pracę na rzecz polskiej oświaty poza granicami kraju.Jednym z punktów programu były  warsztaty dla nauczycieli polonijnych poświęcone innowacyjnemu kształceniu, przewidziano także czas na indywidualne konsultacje metodyczno-przedmiotowe.

Kongres Oświaty Polonijnej uhonorował  statuetkami  sześć osób zasłużonych dla oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Osoby wyróżnione statuetkami Kongresu Oświaty Polonijnej,to: prof. Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, Dariusz Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” , Barbara Dudzik – Skarbnik Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej, Beata Pietrzyk, Naczelnik Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego i  Jerzy Fedorowicz – Senator RP

Kongres Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli  oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. KOP powstał w 2011 r. Czuwa on nad tym, by oświata polonijna i polska poza granicami kraju mogła się dobrze rozwijać, integruje ruch oświatowy Polonii i Polaków poza krajem (rozmaite organizacje oświatowe i szkoły polonijne), dba o zachowanie przez młode pokolenia Polaków, w tym migrantów, języka polskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego, dba także o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej za granicą  należnych jej praw, statusu i środków, rekomenduje konkretne działania mające promować język i kulturę ojczystą.

W poczet członków ww. organizacji zostało przyjęte i Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze, ponieważ prowadzi kursy języka  polskiego (młodzież ze szkoły podstawowej i średniej, a także i studenci) i dba o promocję języka polskiego, kultury polskiej i polskich tradycji na obczyźnie.

Więcej informacji na stronie: www.kop-pl.com.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

 

W dniach 29.06.-02.07.2018 w Krakowie odbywał się III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Biblioteka miała zaszczyt być współorganizatorem wydarzenia.

2 lipca nauczyciele bibliotekarze PBW w Krakowie Anna Walska-Golowska

i Karol Baranowski zabrali głos w panelu „Propozycje dla polonii”. Wystąpili z referatem Biblioteka pedagogiczna partnerem nowoczesnego nauczyciela.

Opowiedzieli o działalności Biblioteki, w której ważne miejsce zajmują propozycje dla szkół i placówek oświatowych, w tym aktualne rozwiązania dydaktyczne dla kadry nauczycielskiej. Przedstawili nauczycielom polskim z zagranicy propozycje współpracy z Biblioteką.

Po prezentacji słuchacze mieli możliwość rozmowy i wymiany spostrzeżeń z reprezentantami i Dyrektorem PBW Anną Piotrowską , a także okazję do zapoznania się ze sposobami wykorzystania nowoczesnych akcesoriów i pomocy dydaktycznych: tabletów, robota edukacyjnego, książek 3 D, teatrzyku kamishibai.