Wiadomoṡci

  • Drukuj

Szkolenie metodyczne  w  Ośrodku  LOM  w  Budapeszcie

W dniach od 12-13 maja br. Lokalny Ośrodek Metodyczny z siedzibą w Budapeszcie  zorganizował ciekawe spotkanie wszystkich środowisk nauczycielskich z  regionu w celu przeprowadzenia szkolenia metodycznego.

 

Tematy  szkoleń były następujące:

Pisanie komentarza do tekstu literackiego.

Metody aktywizujące w nauczaniu ortografii.

Przedstawienie efektów projektu Erazmus+ realizowanego przez  Ogólnopolską Szkołę Polską na Węgrzech pod hasłem „Różne kultury- jedna tożsamość”, oraz istoty tegoż projektu jako jednej z form atrakcyjnej współpracy i ciekawego sposobu zdobywania wiedy.

W warsztatach historycznych  udział wzięli  uczniowie Ogólnopolskiej  Szkoły Polskiej  na Węgrzech. Warsztaty były skierowane także do nauczycieli, którzy poznane metody będą mogli wykorzystać w swojej pracy do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

W szkoleniu metodycznym w Ośrodku LOM w Budapeszcie uczestniczyły lektorki j. polskiego z Czarnogóry: mgr Wanda J. Vujisić i Teresa Medojević, które podzieliły się swoimi doświadczeniami dot. nauki j.polskiego jako obcego. Rozmawiały  o swoich  sukcesach,  problemach, potrzebach i możliwościach w pracy z młodzieżą,  ale  także nauczyły się czegoś nowego, co będą mogły wykorzystać w swojej dalszej pracy.

Za tak  wspaniale zorganizowane szkolenie  podziękowano organizatorom – pani dyr. Annie  Lang  i pani Annie Petrovics, a także i nauczycielce  pani Barbarze Virᾴgh.