• 1

Wiadomoṡci

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Po raz kolejny w organizacji Ambasady RP w Podgoricy obchodziliśmy Święto Narodowe 3 Maja. Uroczystość odbyła się w hotelu „Hilton” w Podgoricy. Przybyłych na uroczystość członków Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, miejscowych władz, instytucji państwowych i mediów  powitali: pani Anna Kasprzak, chargé d'affaires a.i., płk Zbigniew Rosiński, attaché obrony i pan Ryszard Michalski, konsul RP.

 

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku  regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3. Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

W swoim wystąpieniu Pani Anna Kasprzak podkreśliła, że „dla Polaków uchwalenie Konstytucji 3 Maja stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w polskiej historii. Jest ona wyrazem naszego przywiązania do demokracji, wolności i solidarności”. Oprócz tego poinformowała, że „Trzeciomajowa Konstytucja, to także odzwierciedlenie polskiego ducha i wytrwałości. Te cechy pozwoliły Polakom przetrwać przez 123 lata rozbiorów, kiedy Polska nie istniała na mapie Europy, a i później - w okresie komunistycznych represji”.

Przyjęcie było również okazją do pożegnania płk. Zbigniewa Rosińskiego, który w br. kończy swoją misję attaché obrony w Czarnogórze i Serbii.

porn Porn