• 1

Wiadomoṡci

Promocja tomiku wierszy  ks. Wojciecha Zasady

„Autoportret z Ojczyzną”.

Ojczyzna to miejsce, w którym żyjemy, do którego wracamy z miłością, za którym tęsknimy.

18 kwietnia 2018 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się promocja tomiku poezji ks. Wojciecha Zasady „ Autoportret z Ojczyzną”. Promocja została połączona z koncertem patriotycznym w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Hrubieszowie.Spotkanie poprowadziły Przewodnicząca Rady Miejskiej w Hrubieszowie Anna Świstowska – z inicjatywy której odbyła się promocja -  i Opiekun Klubu Literackiego „Ziemi Hrubieszowskiej”, Maria Marut.

 

 

Ks.Wojciech Zasada /pseudonimem literackim Don Adalberto/ urodził się w Hrubieszowie w 1961 r. Studiował filozofię i teologię w Krakowie, Rzymie i  Lublinie. W 1990 r.otrzymał tytuł magistra  teologii na KUL-u. W 2001 r. mieszkał w Szwajcarii /Ticino/, gdzie pracował jako administrator trzech parafii. Poezją interesował się od lat młodzieńczych. Pierwszy jego zbiorek „Powroty” został wydany w 2004 r. w Sandomierzu. W 2006 r. założył  teatr amatorski „Apostolos” i od tego roku jest także członkiem Klubu Literackiego „Ziemia Hrubieszowska”. W 2017 r. wydał zbiorek poezji „Autoportret z Ojczyzną”. Jako wspaniały aktor i recytator został w 1980 r. nagrodzony  Srebrnym odznaczeniem, a w 1985 r. otrzymał pierwsze miejsce w konkursie poezji religijnej.   Mieszka i pracuje w mieście Puławy /Polska/.

Ojczyzna to miejsce, w którym żyjemy, do którego wracamy z miłością, za którym tęsknimy.

18 kwietnia 2018 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się promocja tomiku poezji ks. Wojciecha Zasady „ Autoportret z Ojczyzną”. Promocja została połączona z koncertem patriotycznym w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Hrubieszowie.Spotkanie poprowadziły Przewodnicząca Rady Miejskiej w Hrubieszowie Anna Świstowska – z inicjatywy której odbyła się promocja -  i Opiekun Klubu Literackiego „Ziemi Hrubieszowskiej”, Maria Marut. Obecny był także Burmistrz Miasta ,Tomasz Zając

Poezja, pochodzącego z Hrubieszowa ks. Wojciecha, została przetłumaczona na język czarnogórski

/tłumaczenie: mgr Wanda Vujisić i dr Blagoje Vujisić -  główni twórcy powstania tego tomiku/ w 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwujęzyczny tomik poezji patriotycznej powstał w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Hrubieszowem,a Miastem Bijelo Polje w Czarnogórze, Ambasadą Polską w Podgoricy oraz Stowarzyszeniem Polaków w Czarnogórze.

Zbiorek  wierszy to poemat o wierze, patriotyźmie i ludzkości, prawdziwego wierzącego, patrioty i humanisty ks. Wojciecha  Zasady. Poeta ma szeroki zakres tematów, o których  pisze, a to są:  Ojczyzna,  znane  miejsca, ludzie i pojęcia związane z Ojczyzną (liryczny język polski, w którym  wyrażane są piękne myśli, Bałtyk, Kraków, Chopin, Bolesław Prus, Dzień Niepodległości, Dzień flagi, polonez, matka...).

Na specjalnie zaproszenie Przewodniczącej RM, Anny Świstowskiej, na promocji obecni byli: Irena Tatarzyńska, Ambasador RP w Czarnogórze z mężem Januszem i  Wanda J.Vujisić, Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze. Obecni byli także: Tomasz Zając, burmistrz miasta, Tomasz Antoniuk,wiceprzewodniczący RM, dr  Michał Gołoś, rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych z Chełma, mgr Grażyna Temporowicz, choreograf  Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

 

porn Porn