• 1

Wiadomoṡci

 12.12.2017

 Komunikat Prasowy

W dniu 9.12.2017  w Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyło się spotkanie opłatkowe. Gośćmi Ambasadora Jerzego Snopka i konsula RP Marcina Sokołowskiego była tamtejsza Polonia, polscy duchowni oraz uczniowie Polskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.J.Bema. Gościem opłatkowego spotkaniabyła również posełJoanna Fabisiak,która w imieniu polskiego parlamentu złożyła świąteczne życzenia i uroczyście ogłosiła otwarcie IX edycji Konkursu„Być Polakiem”.

 


W dniu 9.12.2017  w Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyło się spotkanie opłatkowe. Gośćmi Ambasadora Jerzego Snopka i konsula RP Marcina Sokołowskiego była tamtejsza Polonia, polscy duchowni oraz uczniowie Polskiego SzkolnegoPunktu Konsultacyjnego im.J.Bema.Gościem opłatkowego spotkaniabyła również posełJoanna Fabisiak,która w imieniu polskiego parlamentu złożyła świąteczne życzenia iuroczyście ogłosiła otwarcie IX edycji Konkursu„Być Polakiem”.W tym roku Konkurs ma wymiar szczególny, ponieważ nawiązuje do obchodów wielkiego Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Przesłaniem Konkursu jest, by jak najwięcej mówić o tamtych wydarzeniach,przypominać,że o Wolnościmarzyły pokolenia.

 

„Rok 1918-spełnione marzenia pokoleń” to temat, który ma zadanie połączyć pokolenia nauczyciela-wychowawcę i ucznia, mieszkających poza granicami kraju. Dlatego w tym roku formuła konkursu została poszerzona o moduł „B”-  dla nauczycieli na stworzenie konspektu lekcji. Dla dzieci i młodzieży przeznaczony jest moduł „A”, gdzie wzorem lat poprzednich zapraszamy do tworzenia prac plastycznych, literackich i multimedialnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.swiatnatak.pl

 

 

 

Organizatorzy i jurorzy konkursu zwracają się z serdeczną prośbą o promowanie Konkursu na Państwa stronach internetowych i innych kanałach informacyjnych, by dotrzeć do jak najliczniejszej rzeszy odbiorców.

 

 Dzięki Państwa zaangażowaniu i promocji  poprzedniej edycjido jury konkursu wpłynęło

 

 ponad 1550 prac z różnych zakątków świata.

 

 

 

Organizatorami konkursu „Być Polakiem” są:

 

·         Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,

 

·         Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii,

 

·         Fundacja „Świat Na Tak”.

 

 

 

Materiały  promujące i informacyjne dotyczące Konkursu  w załącznikach:

 

·         flayer dla nauczycieli

 

·         flayer dla uczniów

 

·         Zaproszenia do udziału w konkursie

 

·         Kalendarium

 

Z wyrazami szacunku

 

Halina Koblenzer

 

Rzecznik  Prasowy  Konkursu

 

porn Porn