• 1

Wiadomoṡci

Zakończenie VII edycji kursu języka polskiego dla Czarnogórców

( Podgorica, semestr zimowy -  30.09. - 15.12.2017 r.)

Spotkanie w Ambasadzie RP w Podgoricy w dniu 15 grudnia 2017 roku stanowiło zamknięcie ostatniej już VII edycji dotychczasowego kursu  języka polskiego.

Przez siedem edycji (semestrów) grupa Czarnogórców-miłośników Polski uczyła się bezpłatnie języka polskiego dzięki środkom Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP. Zajęcia odbywały się w każdy piątek w kościele katolickim w Podgoricy, a prowadziły je wykwalifikowane działaczki polonijne – mgr Wanda J.Vujisić i mgr Marta Borowiec-Jokić.

 

W kursie uczestniczyło 9 osób. Uczestnicy otrzymali  bezpłatnie na korzystanie komplety materiałów przygotowanych przez lektorki. Program zajęć zaplanowany w semestrze zimowym br. został w  100% zrealizowany. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału (Marta Borowiec – Jokić) i przygotowaniem na CD prezentacji o Polsce.

I.              Najlepsze rezultaty na teście osiągnęli (maks.liczba pkt.50):

1.      Đurković  Jovana – 47,5 pkt.(95%)

2.      Đurović Ana         - 47,0 pkt.(94%)

3.      Đurković Marija   - 42,5 pkt.  (85%)

 

 

II.            Najlepsze rezultaty na teście osiągnęli (maks.liczba pkt.50):

4.      Đurković  Jovana – 47,5 pkt.(95%)

5.      Đurović Ana         - 47,0 pkt.(94%)

6.      Đurković Marija   - 42,5 pkt.  (85%)

 

III.                Uczestnicy przygotowali 7 prezentacji(5- indywidualnich i 2 grupowe). Maksymalna liczba punktów 55). Prezentacje oceniono wg. następujących kryteriów:

 

- treśc prezentacji (myśl przewodnia,cel, podsumowanie, zakończenie);

                  - jakość przygotowania pomocy wizualnych (plansz);

      - jakość i sposób  wypowiedzi prelegenta (płynność, poprawnośc językowa,

        postawa.)

 

                   Najlepsze prezentacje, które spełniły ww. kryterium to:

 

·         Dlaczego uczysz się języka polskiego?  – aut. Milić Bakić (55 pkt.- 100%)

·         Za co kochamy Polskę?                         - aut. Ana Đurović (55 pkt.- 100%)

·         Warto studiować w Polsce!                  - aut. Sonja Vuksanović i Ivona Dabović

                                                                                                           (54 pkt.- 98,18%)

 

 

Najlepszymi uczestnikami VII edycji kursu j. polskiego  zostali :

 

1.     Ana Đurović              -  102   pkt.

2.     Jovana Đurković       -   99,5 pkt.

3.     Milić Bakić                 -   95,5 pkt.

 

Na zakończenie kursu (01.12. i 08.12.2017 r.) wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną – narzędzie badawcze, z analizy którego wynika, że organizacja kursu i atmosfera na kursie spełniły ich oczekiwania, a  zastosowane metody pracy  przez  wykładowców aktywizowały ich do udziału w zajęciach i do samodzielnego wykonywania prac domowych. Uczestniczeniem w kursie kształtowali swoje zdolności językowe, które zdobyli  już wcześniej.

Wg. nich tematyka zajęć była ciekawa, wykazali zadowolenie z uczestnictwa w kursie i ze sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców, który był przystępny i zrozumiały. Wzrósł także ich poziom wiedzy z języka polskiego, jak widać z ankiety, a  materiały dydaktyczne otrzymane od wykładowców będą im przydatne w  konwersacjach w języku polskim, w bezpośrednich spotkaniach  z Polakami, i nie tylko – tak  to skomentowali. Pragną polecić kurs języka polskiego swoim kolegom i przyjaciołom, których interesują zwyczaje, tradycje, historia Polski i którym język polski jest bliski.

W dniu 15 grudnia  2017 r. w Ambasadzie RP w Podgoricy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród najlepszym   uczestnikom  kursu. Dyplomy wręczyła pani Anna Kasprzak, II Sekretarz ds. polityczno-ekonomicznych,, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wielkie znaczenie popularyzacji  języka polskiego   wśród  młodego pokolenia Czarnogórców i podziękowała uczestnikom kursu za wytrwałość w nauce języka polskiego. Słowa podziękowania skierowała również do lektorek, bez których organizacja kursu nie byłaby możliwa.

W imieniu uczestników kursu słowa podziękowania  pod adresem Ambasady RP, pani Ireny Tatarzyńskiej, ambasadora RP, pani  Anny Kasprzak, II sekr. Ambasady RP w Czarnogórze i pana Ryszarda Michalskiego, konsula RP w Podgoricy skierował   Milić Bakić. On podziękował Ambasadzie RP za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji  kursu  języka polskiego. Szczególne podziękowania skierował pod adresem pani Anny Kasprzak, II sekr. Ambasady RP w Czarnogórze, która była i opiekunem ww. kursu.

Wyrazy uznania i podziękowania skierował także pod adresem  wykładowczyń – pani Wandy i pani Marty, które już trzeci  rok (VII semestrów) prowadzą wspaniałe zajęcia  języka polskiego. Podziękował im za wytrwałość, za trud jaki wkładają, aby  przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego  posługiawania się językiem polskim. Bardzo podobała się im innowacja na kursie dot. samodzielnego przygotowania prezentacji o Polsce.

Bardzo serdecznie podziękowano także i   przedstawicielowi z Centar za obrazovanje i odgoj Don Boško w kościele katolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku, Don Janezu Mirteku za bezpłatne wynajęcie sali lekcyjnej, co jest wyrazem dobroci i sympatii w promowaniu języka polskiego wśród młodych Czarnogórców, i nie tylko.


porn Porn